Környezetgazdálkodás

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara már 2017 óta kezdeményezte az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (nitrátrendelet) módosítását, ugyanis a szabályozás több ponton kedvezőtlen, a magyar gazdák számára versenyhátrányt is okozó elemet tartalmazott.

Különösen indokoltnak tartottuk az október 31. és február 15. közötti téli trágyázási tilalmi időszak lerövidítését, mivel a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban tapasztalható enyhébb teleken a növények igénylik a tápanyagot. Ezen módosítás 2021. őszére realizálódott a Talajtani Kutatóintézet vizsgálatai alapján. Ugyancsak sikerült módosítani az ún. pentozán hatás kivédésére kijuttatható többletnitrogén mennyiségének alkalmazhatóságát az ország valamennyi területén, melynek értékét nem kell beleszámítani a Nitrátrendelet 3. számú mellékletében szereplő, a növények számára termőhelyenként eltérően megállapított, maximálisan kiadható nitrogén mennyiségébe.

Ugyanakkor a változtatás kezdeményezésekor azt is jelezte a NAK, hogy ezen maximális dózisok alacsonyak olyan gazdaságok számára, akik hatékonyabb technológiákkal, fajtákkal magasabb termésszintet és minőséget tudnának produkálni. Ezen változtatások uniós szintű kezdeményezéséhez azonban többéves üzemi kísérletekre volt szükség. A kutatóintézet részére a NAK és a KITE biztosított vállalkozó gazdálkodókat, akik a 4-5 évig tartó kísérletben részt tudtak és részt kívántak venni. 2024-ben elérkezett a kísérlet befejezése, s ennek eredményeiről az Agrárminisztériumban számoltak be a Hun-REN ATK Talajtani Intézet kutatói.

A kísérleti eredmények kimutatták, hogy az általuk javasolt – növénytől, termőhelyi adattól függően eltérő, de 20- 50 kg közötti – többletnitrogén kiadagolása nem okoz környezeti terhet, azt a növény felveszi és beépíti. A többletnitrogén kijuttatás nem minden esetben ad annyival több terményt, de a beltartalmi értékek javulása is érzékelhető. A kísérletek eredményei alapján a tritikálé és a rozs esetében nem javasolják a meglévő szabályzók módosítását, hisz a növényi reakciók nem mutattak lényegi változást, tehát felesleges a többletnitrogén alkalmazása, a többi növényre vonatkozóan azonban indokolt a módosítások kezdeményezése.

Az eredmények rámutatnak arra is, hogy nem mindenkinek és minden területen célszerű alkalmazni a magas dózisokat, azt a saját területükre, technikáikra kell alkalmazni figyelembe véve a jövedelmezőséget. A kísérleti eredmények azonban lehetőséget biztosítanak arra, hogy azon termelők, akik számára a produktivitásukban eddig gátat szabtak az alacsony értékek, élhessenek a szabályok változását követő lehetőségekkel.

A kutatási eredmények alapján várjuk a hazai jogszabály uniós egyeztetését, s a jogszabály ennek megfelelő mielőbbi módosítását. Így hosszú évek után, fokozatosan bár – hiszen az első két tényező már évek óta hatályos – de lehetőség nyílik az újabb könnyítések realizálására is.

Az AM közleménye az eseményről az alábbi linken olvasható:

https://kormany.hu/hirek/tudomanyos-eredmenyek-segitik-a-nitrat-rendelet-felulvizsgalatat

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám