Nak

Kedvezményezett neve:

Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara

Projekt címe:

Agrárportál fejlesztése a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál

Szerződött támogatás összege:

A projekt összköltsége: 471 158 582 Ft, ebből a támogatás mértéke 235 579 292 Ft

Támogatás mértéke (%-ban):

Támogatás mértéke: 50,00 % 

A projekt tartalmának bemutatása:

A Kamara működése és feladatai a 2012. évi CXXVI. törvény alapján nagymértékben megváltoztak és a 2013-ban megválasztott elnökség új működési struktúra kialakítása mellett döntött.  A hatékonyabb működési modell kialakításához, az országosra bővült működési területhez és a jelentősen kibővült feladatkör ellátásához elengedhetetlenné vált egyebek között egy új, a régi honlapot leváltó, immár teljes körű támogatási funkciókkal rendelkező, és az egész agráriumot kiszolgáló portálrendszer és az azt megalapozó integrált informatikai rendszer bevezetése.

Az Új Széchenyi Terv megnyíló pályázatai megteremtették a lehetőséget a Kamara új portálrendszerének megvalósítására egy évi 600 millió forintos üzemeltetési költségű rendszer alternatívájaként.  

A Kamara legfontosabb szolgáltatásait eddig közvetlenül a falugazdász-hálózaton keresztül juttatta el a tagsághoz. Az új kamarai portálrendszer nemcsak a megfelelő tagi célcsoportok megcélzását, az elektronikus és hagyományos csatornák igénybevételével történő kommunikációs módokat és az eredményesség visszamérését támogatja, hanem megteremti az önkiszolgáló működés alapjait is: a tagság számára ez egy olyan portál, ami a belső informatikai rendszereinkben tárolt közérdekű adatokat webes felületen keresztül elérhetővé teszi, segítve ezzel a tagság folyamatos és magas szintű támogatását. 

A portálrendszert az SAP CRM moduljára alapozva valósítottuk meg.  Ez lehetővé teszi a strukturált (pl. alkalmazási adatok) illetve nem strukturált információk (pl. dokumentumok) központi, szerep alapú elérhetővé tételét. A szerepek meghatározzák, hogy a felhasználók milyen navigációs struktúrán (menürendszeren) keresztül milyen tartalmakat érhetnek el.  A tagok saját személyes hozzáférést kapnak a portálon. A felhasználókhoz rendelt szerepek összessége határozza meg, hogy a felhasználó milyen tartalmakhoz és funkciókhoz férhet hozzá.

Az új informatikai rendszer alapvető célja, hogy elősegítse a kamarai tagság magas színvonalú kiszolgálását. Emellett fontos, hogy támogassa a kamara falugazdászainak hatékony munkavégzését; az ágazati információk és tudásanyag koncentrált összegyűjtését, feldolgozását; valamint értékteremtő szolgáltatások nyújtását.  A portálfelület ezen túl egy ügyfélkapu-jellegű „e-iroda” funkciót is biztosít a tagság számára, a köztestületi ügyintézés egyes feladataihoz.

A megvalósítás a portálfunkcionalitás alapjaként jelentős hardverberuházásokat (elsősorban szerver-, illetve hálózati infrastruktúra területen), ezek működtetéséhez szükséges rendszerszoftverek megvásárlását és üzembehelyezését, valamint – a teljes projektköltség mintegy 40 százalékának erejéig – SAP szoftverlicencek beszerzését is tartalmazott, a portálfelület és a mögöttes ügyfélkapcsolati rendszer felhasználói fejlesztésén kívül.

Pályázati projekt befejezés: 2015. november 30.

Projekt azonosító száma:

GOP-3.3.2-13-2013-0066

 

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám