Jogszabályi összefoglaló

Megjelent az agrárminiszter 33/2021. AM rendelete a Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI. 12.) FVM rendelet módosításáról.

A Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. FVM rendelet módosításáról szóló rendelet a Magyar Élelmiszerkönyv 1-3/51-1 számú, a tejtermékekről szóló előírását aktualizálja, felváltva azt egy új, az 1-3/19-1 számú előírással (a továbbiakban: Előírás).

A módosítások célja, hogy az elmúlt években a tejtermékgyártásban bekövetkezett változásokat lekövesse, figyelemmel a tejipari technológiák fejlődésére és az újfajta tejtermékek piaci megjelenésére. Az Előírás az élelmiszer-előállítók számára egyértelműsíti a tejtermékcsoportokra vonatkozó minőségi követelményeket és jelölési előírásokat, valamint segíti az élelmiszerlánc-felügyeleti hatóság ellenőrzési tevékenységét. Az Előírás a termékcsoportokat besorolja az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti élelmiszer-kategóriákba, ezzel segítve az ipari szereplőket annak meghatározásában, hogy mely élelmiszer-adalékanyagok használhatók fel az adott tejtermék gyártása során.

Emellett szükségessé vált új definíciók megfogalmazása, illetve néhány fogalommeghatározás módosítása is. Az Előírás a rendeletmódosítással kibővült egy vizsgálati módszereket tartalmazó melléklettel, amely tartalmazza az Előírásban megállapított paraméterek meghatározására, illetve ellenőrzésére alkalmazandó referenciamódszereket.

A rendelettel módosított melléklet rendelkezéseinek nem megfelelő, de hatálybalépésének napját megelőző napon hatályos előírásoknak megfelelő termékek a hatálybalépésének napjától számított 12. hónap utolsó napjáig előállíthatóak, és a minőségmegőrzési idejük vagy fogyaszthatósági idejük lejártáig forgalomba hozhatóak.

A rendelet a kihirdetését (2021. szeptember 29.) követő harmadik napon lépett hatályba.

 

(NAK/Szőke Rita)

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei