Vízgazdálkodás

Az Európai Unióban 2000. december 22-én lépett életbe az új vízügyi szabályozás, a Víz Keretirányelv (VKI), melynek alapgondolata a következő:

A víz nem szokásos kereskedelmi termék, hanem örökség,

amit ennek megfelelően szükséges óvni, valamint

a vízkészletekkel való gazdálkodásnak biztosítani kell azok hosszútávú megőrzését!

 Az Európai Unió tagállamaiban a Víz Keretirányelv hívatott biztosítani a vízzel kapcsolatos szabályozásokot. Előírja továbbá a tagállamok részére a vízgyűjtő-gazdálkodási terv(ek) (https://vizeink.hu/vizgyujto-gazdalkodasi-terv-2019-2021/vgt3-elfogadott/) elkészítését, valamint annak 6 évente történő felülvizsgálatát. 

Jelenleg a VGT3 határozza meg hazánkban

 • mind a felszíni-, mind a felszín alatti víztestek mennyiségi, minőségi és ökológiai állapotát, illetve
 • azokat a beavatkozásokat, amelyek a jó állapot eléréséhez szükségesek,

továbbá

 • a vizekkel kapcsolatban lévő élőhelyek védelmét, állapotuk javítását,
 • a fenntartható vízhasználat elősegítését a hasznosítható vízkészletek hosszútávú védelmével,
 • a szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentésével a vízminőség javítását,
 • a felszín alatti vizek szennyezésének fokozatos csökkentését, és további szennyezésük megakadályozását,

valamint

 • az árvizek és az aszályok ökológiai hatásának mérséklését.

A vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározását tartalmazó EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2000/60/EK IRÁNYELVE, valamint hivatalos dokumentuma elérhető: https://www.ovf.hu/hu/letoltesek-2/album=eu-vki-hivatalos-dokumentumok

 A VKI többek közt az alábbiakat irányozza elő:

 • Szükséges a víz védelmének és a fenntartható gazdálkodásnak a közösségi politika más, olyan területeibe való további integrálása, mint az energia-, a közlekedés-, a mezőgazdasági, a halászati, a regionális és idegenforgalmi politika.
 • A tagállamoknak figyelembe kell venni a vízszolgáltatások megtérülésének elvét, beleértve a környezeti és a vízkészletekkel összefüggő költségeket, tekintettel a meghatározott módszertan szerint elvégzett gazdasági elemzésekre és különösen a szennyező fizet elvének megfelelően.
 • A tagállamoknak biztosítani kell:
  • hogy a vízzel kapcsolatos árpolitika biztosítson megfelelő késztetést a vízhasználók számára, hogy a vízkészleteket hatékonyan használják, és ezáltal járuljon hozzá ezen irányelv célkitűzéseihez,
  • a különböző vízhasználatok megfelelő hozzájárulását a vízszolgáltatások költségeinek megtérüléséhez, legalább ipari, mezőgazdasági és háztartási bontásban, meghatározott módszertan szerint végzett gazdasági elemzések alapján és figyelembe véve a szennyező fizet elvet.
 • A tagállamoknak továbbá biztosítani kell a felszíni vizekbe való bevezetések minőségi követelményeit, megfelelve többek közt a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 1991. december 12-i 91/676/EGK tanácsi irányelvnek.

Fontos megjegyezni, hogy a korábbi időszakhoz képest az Európai Bizottság egyre szigorúbb feltételekhez köti az uniós támogatások fennmaradását, annak érdekében, hogy biztosítsa a Víz Keretirányelv célkitűzéseink elérését!

Forrás és további részletek:

 

NAK / Tasnádi Gabriella

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám