Vízgazdálkodás

„A globalizáció, a hozzá kapcsolódó gazdasági, társadalmi, politikai és környezeti következmények feldolgozása napjaink egyik legnagyobb legnehezebb kihívása. Bár szinte mindenkinek van tapasztalata az egyre gyorsuló folyamatról, annak lényegivonásairól gyökeresen különböző vélemények fogalmazódnak meg aszerint, hogy ki milyen egyéni helyzetből, illetve milyen szempontból közelít a témához.”

A könyv elsősorban a globalizáció környezeti következményeit összegezni, de kitekint ennek társadalmi hatásaira is.

A tematikája az alábbiak szerint alakul:

Ismerteti globálisan

 • a globalizáció jelenlegi folyamatát,
 • a népességnövekedés hatásait, különös tekintettel annak megosztottságára, járványok kialakulására, a nemzetközi migrációra, a jövedelmi különbségek hatásaira;
 • a globális klímaváltozás hatásait, különös tekintettel a légköri problémákra, az üvegházhatásokra, az ózon problémára, illetve ennek kiváltó okaira, felelősségi köreire, továbbá a savas esőkre, légszennyezésre;
 • a globális vízproblémakörét: úgy, mint
  • az édesvízkészletek korlátossága;
  • „haldokló nagytavak, szenvedő folyók”
  • víztározás, duzzasztás jelentősége és hatásai
  • vízszennyezés
  • vízkrízis jelei
  • vízválság növekedés
  • vízkonfliktusok, „vízháborúk”
  • árvizek
  • túlhasználatok
  • nem utolsóssorban a sósvízkészletek (óceánok, tengerek) szennyezése
 • erdőírtás globális hatásait;
 • hulladékproblémát
 • nem megújuló természeti erőforrások (nyersanyagok) korlátosságát;
 • atomenergia hasznosítását és hatásait;
 • talaj, mint véges, de megújuló természeti erőforrást;
 • biodiverzitás csökkenésének okait és hatásait;
 • környezeti terhelés mérőszámait: ökológia lábnyom, planetáris határok.

A fenti tematika mentén a globális környezeti változások hazai hatásait is végig vezeti.

 Mindezek után, bemutatja, hogy az emberiség hogyan reagált eddig, hogyan reagál most, mit jelent a fogyasztói kultúra csapdája és a profitéhség, mindezt

 • tudományos és
 • politikai aspektusból!

 A közel 400 oldalas tanulmányt majd egy költői kérdéssel zárja:

„Csomagoljunk, vagy maradjunk?”

Megfogadjuk-e Stephen Hawking javaslatát, és az emberiség túlélése érdekében száz éven belül kezdjünk hozzá más bolygó benépesítésébe?

A könyv a következő linken elérhető el: "ELFOGYASZTOTT JÖVŐNK"

 

NAK/Tasnádi Gabriella

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám