Vízgazdálkodás

Módosult a vízügyi felügyleti kategória a völgyzárógátas halastavakkal és tározókkal kapcsolatos vízjogi engedélyeknél. Erre való tekintettel az üzemeltetőknek módosítaniuk kell az üzemeltetési szabályzatot, amelynek határideje: 2022. augusztus 31.

Országosan közel 820 halastó vagy tározó érintett a jogszabályváltozással, amely rendelkezik a felügyeleti kategóriába sorolásról és az üzemeltetési szabályzat felülvizsgálatáról. A jogszabályváltozás értelémben a völgyzárógátas halastavakat és tározókat mérettől függően 2 csoportba osztja., attól függően, hogy meghaladja-e az alábbi küszöbértéket:

 • 30 hektár völgyzárógátas halastó vagy halastórendszer, valamint az
 • 1 millió m3 tározott vízmennyiségű völgyzárógátas víztározó.

A küszöbértékre vonatkozó szabályozások pedig az alábbiak szerint alakulnak:

 1. Küszöbérték felett: A küszöbértéket meghaladó vízi létesítmények
  • üzemeltetési szabályzatát a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának lejártakor, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig,
  • majd ezt követően legalább 5 évenként felülvizsgálja.
  • A vízügyi hatóság ezen vízi létesítményeket az felügyeleti kategóriába sorolja.
 2. Küszöbérték alatt: A küszöbérték alatti vízi létesítmények
  • üzemeltetési szabályzatát a vízjogi üzemeltetési engedély hatályának lejártakor, de legkésőbb 2022. augusztus 31-ig,
  • majd ezt követően legalább 10 évenként felülvizsgálja.
  • A vízügyi hatóság ezen vízi létesítményeket - az egyes felügyeleti kategóriákat érintő besorolás szempontjait figyelembe véve - a II. vagy a III. felügyeleti kategóriába sorolja.

A vízügyi hatóság a vízilétesítményeket és vízhasználatokat a vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás, valamint az ellenőrzés során a létesítmény jellegére és a térség vízgazdálkodásában betöltött szerepére figyelemmel I-IV-ig terjedő felügyeleti kategóriába sorolja:

 1. kategória: a kiemelkedően fontos;
 2. kategória: a nagyobb térséget érintően jelentős;
 • kategória: a helyi jelentőségű;
 1. kategória: a kisebb jelentőségű;

 

Fontos! A területi vízügyi hatóságok a hatósági nyilvántartásuk alapján felmérték az érintett engedélyeket, és 2021. december 31-ig lefolytatták a hivatalból indított eljárásokat a vízilétesítmények vízügyi felügyeleti kategóriáját érintő módosítás érdekében. Továbbá az ügyfelek tájékoztatása érdekében az üzemeltetők részére részletes tájékoztatást is küldtek a 2022. augusztus 31-ei teljesítési határidőre, az eredményes teljesítése érdekében, melyben az üzemeltetési szabályzatok felülvizsgálati szempontjaira és nyilatkozattételi kötelezettségükre hívták fel a figyelmet, továbbá tájékoztatást adtak, hogy 2022 őszén a vízjogi engedélyben foglaltak szerinti üzemeltetést és az üzemeltetési szabályzat felülvizsgálatát helyszíni hatósági ellenőrzés keretében fogják vizsgálni!

 

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindekor hatályos jogszabályoknak, valamint hatósági előírásoknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabály:

Kérdés esetén forduljon a területileg illetékes vízügyi hatósághoz, amelynek elérhetősége itt található.

 

NAK/Tasnádi G.

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám