Mezőgazdasági termelés

Az Európai Unióban a harmincnyolcadik héten a nehéz bárány ár tekintetében gyakorlatilag nem volt változás, a könnyű bárányár tekintetében azonban tovább folytatódott az emelkedés az előző heti árakhoz képest.

A nehéz bárány átlagára az EU-ban a 2023. szeptember 24-én végződő 38. héten 721,2 euró/100 kg vt. (vt. = vágott testtömeg), a könnyű bárány átlagára pedig 758,7 euró/100 kg vt. volt.

A nehéz bárányár tekintetében nem volt változás, a könnyű bárányár tekintetében pedig 0,8%-os emelkedés volt tapasztalható az egy héttel korábban rögzített értékekhez képest (37. heti árak: nehéz bárány átlagár 721,4  euró/100 kg vt., könnyű bárány átlag 752,5 euró/100 kg vt.).

A 38. héten a nehéz bárányár 2,2%-kal, a könnyű bárányár pedig 5,0%-kal magasabb volt az egy hónappal korábban rögzített értékekhez viszonyítva.

Az előző év hasonló időszakában rögzített értéket a nehéz bárány ár 2,0%-kal, a könnyű bárány ár pedig 4,8%-kal haladta meg.

Nehéz bárányárak alakulása - 38. hét

A 38. héten a nehéz bárány árak tekintetében Portugáliában 3,8 %-os, Franciaországban 0,8 %-os, Spanyolországban 0,6%-os, Olaszországban 0,2%-os emelkedés, Szlovéniában -5,1%-os, Romániában -4,3%-os, Horvátországban pedig -0,1%-os, mérséklődés volt tapasztalható az előző heti árakhoz képest.

A 38. héten a nehéz bárány árak tekintetében Írországra és Hollandiára vonatkozóan ismételten nem áll rendelkezésre adat.

Ország-összehasonlítás, forrás: Európai Bizottság – DG Agri

 

Nehéz bárány árak alakulása 2021-2023.

 

Forrás: Európai Bizottság – DG Agri

Könnyű bárányárak alakulása – 38. hét

A könnyű bárány árak tekintetében a 38. héten Portugáliában 5,2%-os, Szlovéniában 3,6%-os, Spanyolországban 1,4%-os emelkedés, Bulgáriában -0,8%-os, Horvátországban pedig -0,6%-os mérséklődés volt tapasztalható az előző heti árakhoz képest.

A 38. héten a könnyű bárányárak tekintetében Olaszországban nem volt változás az előző heti árhoz képest, Görögországra vonatkozóan pedig nem áll rendelkezésre adat.

Ország-összehasonlítás, forrás: Európai Bizottság – DG Agri

 

Könnyű bárány árak alakulása 2021-2023.

 

Forrás: Európai Bizottság – DG Agri

Forrás: European Commission - Price monitoring by sheepmeat sector

NAK / Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám