Közös Agrárpolitika

Kondicionalitásról szóló cikksorozatunkban ismertetjük a 2023. januárjától bevezetésre kerülő a támogatási alapfeltételeket. Mint írtuk a kondicionalitás – a jelenlegi Kölcsönös megfeleltetésnek megfelelően – a Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot (HMKÁ) előírásait, valamint a Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelmények (JFGK) szabályrendszerét foglalja magába. Első cikkünkben általános képet adtunk a KAP zöld felépítményéről, majd a továbbiakban megismerkedhettünk a

 • HMKÁ 1 Állandó gyep fenntartása az állandó gyep mezőgazdasági területhez viszonyított aránya alapján
 • HMKÁ 2 Vizes élőhelyek és tőzeges területek védelme (2025-től indul)
 • HMKÁ 3 A szántóföldi tarlóégetés tilalma, kivéve növény-egészségügyi okokból
 • HMKÁ 4 Vízfolyások mentén védelmi sávok kialakítása
 • HMKÁ 5 Talajművelés, a talajromlás és erózió kockázatának csökkentése, figyelembe véve a lejtőmeredekséget is
 • HMKÁ 6 Minimális talajborítás a csupasz talaj elkerülése érdekében a legérzékenyebb időszak(ok)ban

előírásokat tekintettük át.

Most folytatjuk!

A következő még hátralévő kettő előírás esetében találhatunk mentességet. Ami mindkét esetben igaz – HMKÁ7; HMKÁ8 – az az, hogy a 10 ha-nál kevesebb szántót művelő gazdaságok számára nem kötelező. További kivételeket a leírások végén ismertetjük.

HMKÁ 7 Szántóföldi vetésforgó

A vetésváltásra vonatkozó előírások hozzájárulnak a talajpotenciál megőrzéséhez, valamint a helyes növényi sorrend kialakításával csökkenthető a növényvédőszerek felhasználása. A vetésváltás tehát nemcsak növényvédelmi, növényegészségügyi szempontból fontos, hanem a talaj védelméhez fűződő jótékony hatás is nyomonkövethető. A különböző gyökerezési mélységű, eltérő tápanyagigényű kultúrák a talaj mélyebb rétegeiből is vesznek fel tápanyagot, nem mindig csak a felszínközeli rétegben keresik a számukra fontos tápelemeket, s mint korábban is írtuk pl. a keresztesvirágúak a mélyrehatoló erős gyökérzetükkel lazítják is talajainkat. Tehát a váltakozó növényi borítottsággal segítjük a talajéletet, kedvezőbb a talaj tápanyagszolgáltató képessége, s mindezen tényezők eredőjeként jobb a vízgazdálkodása. Az egészséges talajon egészséges növények jobban ellenállnak a kár- és kórokozókkal szemben, minek következtében a növényvédőszerhasználat is csökkenthető. Tehát kezdjük a talajnál!

A vetésváltás főszabályát most külön nem ismertetjük, mert a jelenlegi nemzetközi helyzetre való tekintettel Magyarország él a 2022/1317/EU végrehajtási rendeletben foglalt eltérés lehetőségével 2023 év vonatkozásában!

Ami azonban mindenképpen elvárt 2023-ban is az az, hogy burgonyát, napraforgót, káposztarepcét, szójababot, cukorrépát, olajtököt, valamint dinnyét nem lehet önmaga után termeszteni 2022 évhez viszonyítottan. Amire továbbra is lehetőség van az az, hogy két főnövény között megfelelően vetett másodvetés úgy tekintendő, hogy azzal a vetésváltás teljesül. Tehát a másodvetéssel megszakítjuk a folyamatot, azaz pl. napraforgó 2022-ben, majd másodvetés 2022-ben, s ekkor 2023-ban ismét vethetjük a napraforgót. Továbbá kiemelendő, hogy a vetőmag termesztés céljából vetett hibridkukorica legfeljebb 4 évig termeszthető önmaga után.

Hazánkban továbbra is az 1307/2013 EU rendelet 44. cikk (4) bekezdésének megfelelő osztályzást kívánja alkalmazni a növénykultúra meghatározásánál.

A vetésforgó alól kivételeket képez:

 • A 10 hektárnál kevesebb szántót művelő gazdaságok.
 • Azok a gazdaságok, amelyek esetében a támogatható mezőgazdasági terület több mint 75 %-a állandó gyepterület és azt gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére vagy az év, illetve a növénytermesztési ciklus jelentős részében vízzel elárasztott növények termesztésére vagy ezek kombinációjára használják
 • Azok a gazdaságok, amelyek esetében a szántóterület több mint 75 %-át gyep vagy egyéb egynyári takarmánynövény termesztésére, parlagon hagyott földterületként, hüvelyes növények termesztésére vagy e célok közül többre is használják.
 • Évelő szántóföldi kultúrákkal borított terület.
 • Árasztásos művelésben (víz alatt) termesztett szántóföldi kultúrák.
 • Parlagon hagyott terület.

Még mindig folytatjuk!

A cikk előző részei:

Kondicionalitás 4. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 3. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 2. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

Kondicionalitás 1. – Ismerkedjünk a 2023-tól kezdődő új előírásokkal!

NAK/ Sztahura/Gyenes/Vadkerti

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ