Környezetgazdálkodás

A talajvizsgálati eredmények értelmezését segítő cikksorozatban ezúttal a foszforral kapcsolatos tudnivalókat foglaljuk össze.


Korábban a talaj alapparamétereiről adtunk kis rövid, tömör ismertetést annak érdekében, hogy amint megkapjuk a talajvizsgáló laboratóriumtól a vizsgálat jegyzőkönyvet kicsit a gazdálkodó is értékelni tudja földjének talaját. Említettük korábban is és most is kiemeljük, hogy a jogszabályi kötelezettségek – Nitrát rendelet, integrált növényvédelem –, illetve pályázati feltételek teljesítése miatt egyre több gazdálkodónak kötelező talajvizsgálat, s várhatóan nem lesz ez másképpen a KAP2020 időszakban sem.

Nézzük tovább a laborvizsgálati jegyzőkönyv adatait.

A talaj tápanyagtartalmának meghatározása jelenleg a hagyományos oldószeres, extrakciós laboratóriumi vizsgálati módszerrel történik. Ezen módszer a szakma számára ismert, elismert és szabványosított, így jelenleg ezen, hagyományos módszerrel nyert eredmények értelmezését taglaljuk.

Az elmúlt évtizedben igény alakult ki új mérési módszerek és technológiák kidolgozására is, úgymint a spektroszkópiás módszerek, melyek nem igényelnek vegyszeres beavatkozást sem, gyors elemzésekre alkalmasak, azonban a jogszabályi kötelezettségekhez még nem elfogadott módszerek, de a precízebb gazdálkodás csaknem nélkülözhetetlen elemei válnak.

A talajvizsgálatok során mindenekelőtt a talaj N-, P- és K-tartalmát (szűkített talajvizsgálat) határozzák meg, mivel ez a három elem alkotja a növényi makrotápelemek legfontosabb csoportját, de közel sem jelenti az összes tápelemet. Azonban érdemesebb, hosszabb távon hasznosabb a többi elemet is vizsgálni, azaz legalább a Ca, a Mg, a S, a Na, a Zn, a Cu, és a Mn elemeket is (bővített talajvizsgálat). A makro- és mikroelemekre való felosztás ugyanis nem fontossági sorrendet jelent, hanem csak az illető elemnek a növényekben található mennyiségére utal.

A következetes tápanyagellátás megtervezéséhez szükséges a talaj fizikai-kémiai és fizikai tulajdonságainak ismerete is – korábban ezeket elemeztük –, mivel a talajból való tápanyagfelvételt a talaj e tulajdonságai alapvetően meghatározzák. Ez ugyanakkor a legnehezebben megfogalmazható hatás (kötőerő, mobilitás stb.), de a növényi gyökerekhez való tápanyagszállításban nélkülözhetetlen tényezők.

Az alábbi táblázat tartalmazza az AL oldható foszfor értékeket a MÉM-NAK egykori ajánlásai szerint. Azonban szükséges azt tudni, hogy az elmúlt évtizedekben kísérletekre alapozottan a lenti adatoktól kissé eltérő környezetkímélő, illetve a gazdaságossági elemzésekre – a legnagyobb jövedelmet biztosító számítások – alapozottan számos más határértéktábla létezik, alkalmazásban van (Általánosságban elmondható, hogy 160-180 kg/ha difoszfor-pentaoxid-tartalom már jónak mondható.). Jelen cikkünkben csak tájékoztató jelleggel az alap, a klasszikus táblázatot csatoljuk. Láthatjuk, hogy a foszfor mozgása, mobilitása nagymértékben függ a talaj karbonátosságától. Meszes talajban különösen csekély mobilitása van.

Javul a felvétel nedvesebb talajon, illetve a talaj hőmérséklete is befolyásoló tényező. Hűvös talajon, fiatal növényeknél könnyen alakulhat ki foszforhiány (antociános levélkék). Egyes elemzések szerint a zöldségeknél 5 Celsius-fok csökkenéssel akár 50 %-kal is visszaesik a felvétel ugyanolyan ellátásnál.

A foszfor élettani szerepének összefoglalása:
•    segíti a növekedést, gyökérfejlődést és a generatív fejlődést (virág-, mag-, és termésképződést),
•    fokozza a szárszilárdságot, ellenálló képességet (vízgazdálkodás, szárazságtűrés),
•    kedvező a termésminőségre, koraiságra,
•    fehérjeképződésben energia-forgalomban,
•    építő elem fehérjékben és szerves vegyületekben.

A foszfor gyengébb mozgású a talajban, mint bármely más elem – 5-10 cm – , a talaj sószintjét nem emeli, ezért egyszerre nagyadagú kijuttatása is lehetséges.

A foszfor hiányának legjellemzőbb tünetei:
•    sötétzöld, majd vörösesbarna levélfonáki elszíneződés az alsó levelektől indulva,
•    felkopaszodás indul meg tartós hiány esetén,
•    gyenge a növekedés, gyökérképződés, vékony és rövid a szár,
•    a gyökér hosszú, szálas vörösesbarna,
•    a termés fejletlen, torz a virágfejlődés, kötődés hibái miatt.

Túladagolása közvetlenül nem okoz jellemző tüneteket, a mikroelemekkel szembeni tápelem antagonizmusa, azaz a másik ion mozgásának csökkentése (foszfor- cink) áttételesen hiánytünetek okoz, ezért természetesen nem javasolt túlzottan nagy mennyiség kijuttatását. A talajokban az évente kiadagolt baromfitrágya, vagy pl. hígtrágya-kijuttatás okozhat feldúsulást.

Korábbi cikkeink a témában:

Amiről a talajvizsgálati eredmények beszélnek III.

Amiről a talajvizsgálati eredmények beszélnek II.

Amiről a talajvizsgálati eredmények beszélnek I.

 

(NAK/Sztahura Erzsébet)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám