Kölcsönös megfeleltetés

Valamennyi tagállamnak a hazai jogrendjébe kellett a csatlakozás idején ültetnie az uniós Nitrát irányelv (91/676/EK) iránymutatásait, melyeket hazánkban a 27/2006. (II.7.) Kormányrendelet és az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet tartalmaz.

1.kép Nitrátérzékeny övezeteket az unióban. Hazánk területének csaknem ~ 70 %-a Nitrátérzékeny. Néhány ország, így Ausztria, Dánia, Finnország, Németország, Írország, Litvánia, Luxemburg, Málta, Hollandia, Lengyelország, Románia, Szlovénia az ország teljes területét kijelölte nitrátérzékenynek.

Az irányelvben megfogalmazottak megtartásának szükségesét az adja az Európai Bizottság tájékoztatása szerint, hogy globális szinten a környezetbe jutó nitrogén- és foszfortöbblet már most meghaladja bolygónk tűrőképességének biztonságos határait, és komoly veszélyt jelent a természetre és az éghajlatra nézve is. Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) becslései szerint Európában az nitrogén-veszteség a határérték 3,3-szerese, a foszfor-veszteség pedig a határérték 2-szerese. A fő cél, hogy a talaj, valamint a felszín alatti és a felszíni vizek minőségét megóvja a mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezésektől.

A tagállamokban alkalmazott Helyes Mezőgazdasági Gyakorlatok hatásait 4 évente vizsgálni kell, s erről a jelentést meg kell küldeni a Bizottságnak. Erre ez évben – 2021-ben – is sor került. A jelentések alapján a Bizottság az alábbiak szerinti megállapításokat tette.

A tagállami nitrátjelentések adatai alapján, az Európai Unióban a 2016 és 2019 közötti időszakban a felszín alatti vízi állomások 14,1 %-án a nitrátkoncentráció éves átlagban még mindig meghaladta a kritikus, 50 mg/liter határértéket, hasonlóan az előző, 2012 és 2015 közötti adatszolgáltatási időszakhoz, amelyben az állomások 13,2 %-a haladta meg az 50 mg/l értéket.

A felszíni édesvízről szóló adatok alapján az EU-27+Egyesült Királyság megfigyelőállomásainak 61%-a mutatott ki 10 mg/l alatti nitrátkoncentrációt, és csak 2,2%-uk tett jelentést 50 mg/l-t meg-haladó értékről. A felszíni édesvizek éves átlagos nitrátkoncentrációja Svédországban és Görögországban volt a legalacsonyabb, ezeket követte Lengyelország, Litvánia, Finnország, a legmagasabb pedig az Egyesült Királyságban és Belgiumban volt, ahol az állomások a többi tagállamhoz képest magas arányban 40 mg/l feletti nitrát értéket mért.

A tagállami beszámolók szerint a 2016-2019-es időszakban a folyók 36 %-a és a tavak 32 %-a, a tengervizeknek pedig 81 %-a minősült eutrófnak. Az eutrofizáció, függetlenül attól, hogy nitrátok és/vagy foszfor együtt váltják ki, az irányelv értelmében maga után vonja azt a tagállami kötelezettséget, hogy korrekciós intézkedéseket kell hozni az érintett vizekre vonatkozóan. A bizottság szerint egyes tagállamokban, - BG, ES, IT, SL, HU - az eutrofizációt nem veszik kellően figyelembe a szennyezett területek azonosítása és kijelölése során. (Megj.:Hazánkban az eutrofizációt okozó környezeti terhelésnek, azonban számos kiváltó oka van, amely bizonyos területeken minden bizonnyal megelőzi a mezőgazdasági felelősséget. A szennyvízelvezetés egészen a legutóbbi évekig rendkívül alacsony kiépítettségi szinten állt, ami akkumulálódott környezeti terhelést okozott.)

Az előző jelentéstételi időszakhoz képest a nitrátérzékeny terület 14,4 %-kal nőtt az EU-ban.

A tagállamok jelentései alapján elmondható, hogy a nitrátirányelv végrehajtása az elmúlt 30 évben csökkentette a mezőgazdaságból származó tápanyagveszteséget az EU-ban. Az adatok azt mutatják, hogy az irányelv elfogadása óta javult a felszín alatti vizek minősége, azonban a további javulás 2012 óta nagyon lassú.

A mezőgazdasági területekre kijuttatott nitrogén mennyiségét jelentősen meghatározza a hektárra jutó számosállatok száma. Magyarországon 2016-2019 időszakban a nitrát országjelentés adatai alapján 28 számosállat jutott száz hektárra. Jelenleg uniós összehasonlításban az EU-27 átlagánál 28%-kal alacsonyabb ez a mutatónk.

Magyarországon a szervestrágyázott területeken a kijuttatott szervestrágya mennyisége átlagosan 19,9 t/hektár volt, melynek nitrogén hatóanyagtartalma (100- 110 kg/ha) jelentősen elmarad a nitrát irányelvben meghatározott szerves eredetű 170 kg/ha kijuttatható nitrogén hatóanyagtól, tehát a direktíva célkitűzéseit hazánk maradéktalanul teljesíti.

A szerves N 170 kg/ha felső határtól való eltéréshez a tagállamnak eltérést kell kérelmeznie, és tudományos bizonyítékokkal kell alátámasztania, hogy meghatározott növények esetében a helyi viszonyok mellett a nagyobb mennyiségek alkalmazása semmilyen módon nem fogja rontani a vízminőséget. Az adatszolgáltatási időszak alatt a következő tagállamoknak engedélyezték az eltérést: Belgium Flandria régió tekintetében, Dánia, Írország, Olaszország Lombardia és Piemont régió tekintetében (az engedély 2019 decemberében lejárt és nem újították meg), valamint Hollandia. Észak-Írország tekintetében pedig új engedélyt adtak (amely a teljes adatszolgáltatási időszakra érvényes).

A fentiekből is kitűnik, hogy míg Magyarországon a racionális tápanyagellátás biztosítása a fő cél, addig Nyugat-Európában számos országnak a szervestrágya elhelyezési problémáival kell szembenéznie. Hazánkban az állatállomány sűrűségi indexe (a hasznosított mezőgazdasági terület hektáronkénti állatállomány-egysége) lényegesen alacsonyabb, mint a 0,8-as uniós átlag.

A bruttó nitrogén- és foszfortöbblet az EUROSTAT 2000–2017-es adataiból származik. Az N és P ásványi műtrágyák mintegy 13% -kal és 30% -kal nőttek az előző jelentési időszakhoz képest, míg az N és P trágya stabil maradt. A nitrogén- és foszfortöbblet jelentősen, 12%-kal, illetve 40%-kal csökkent a legutóbbi jelentési időszakhoz képest. A 2016 és 2019 közötti időszakban a nitrogénmérleg Belgium, Ciprus, Luxemburg és Hollandia esetében haladta meg a 100 kg/ha-t, azaz igen magas, míg a foszfátmérleg Ciprus, Írország és Málta esetében haladta meg a 20 kg/ha-t, mely ugyancsak lényegesen átlag feletti.

A Bizottság szerint egyes tagállamoknak sürgősen további lépéseket kell tenniük a nitrátirányelv célkitűzéseinek elérése érdekében, különösen Belgiumnak, a Cseh Köztársaságnak, Luxemburgnak, Spanyolországnak, Hollandiának és Németországnak, amelyek a legmesszebb vannak e célkitűzések elérésétől. Az egyes tagállamokra vonatkozó konkrétabb következtetéseket és ajánlásokat az országadatlapok tartalmazzák, melyek itt érhetők el.

Bár nincs határidő a nitrátirányelv vízminőségi célkitűzéseinek elérésére, a vízkeretirányelv – melynek szerves része a Nitrátdirektíva is - jó ökológiai és kémiai állapotra vonatkozó célkitűzéseit legkésőbb 2027-ig el kell érni, és a megfigyelt vízminőségi tendenciák azt mutatják, hogy ez a meglévő intézkedések drasztikus módosítása nélkül nem lesz elérhető a Bizottság szerint. Szerintük ez az előfeltétele annak, hogy el lehessen érni az uniós zöld megállapodás összefüggésében kitűzött célt, azaz a tápanyagveszteség 2030-ig 50 %-kal történő csökkentését.

 

(NAK/Sztahura)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése