Erdőgazdálkodás

A magyar kormány a 424/2022. (X. 28.) rendeletében november 1-i hatállyal az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi következményeinek az elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzetet hirdetetett ki. A 425/2022. (X. 28.) kormányrendeletben pedig a veszélyhelyzet során már kiadott kormányrendeletek hatálybalépéséről és veszélyhelyzeti intézkedésekről rendelkezett.

Milyen erdészeti vonatkozásai vannak a(z újra) kihirdetett veszélyhelyzetnek?

Gyakorlatilag változatlan formában fennmaradnak az alábbi, korábban kiadott, a veszélyhelyzet fennállásához kötött kormányrendeletek:

  • A Kormány 287/2022. (VIII. 4.) Korm. rendelete a veszélyhelyzet ideje alatt a tűzifaigények biztosításához szükséges eltérő szabályok alkalmazásáról; (egyes erdészeti tevékenyégek és hatósági eljárások szabályozása)
  • A Kormány 294/2022. (VIII. 9.) Korm. rendelete az energiaellátás-biztonság szempontjából stratégiai jelentőségű faalapú nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről; (tűzifa kivitel szabályozása)
  • 355/2022. (IX. 19.) Korm. rendelet az állami erdészeti társaságok általi tűzifa alapanyag lakossági forgalmazásának egyes kérdéseiről; (tűzifaprogram)
  • 402/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek kivitelével kapcsolatos regisztrációs eljárásról és egyéb intézkedésekről;
  • 403/2021. (VII. 8.) Korm. rendelet a gazdaság újraindítása érdekében meghozandó, az építőipari ellátásbiztonság szempontjából stratégiai jelentőségű nyersanyagok és termékek fuvarozásával kapcsolatos intézkedésekről;

Emellett bizonyára járulékos hatásként felül kell vizsgálni, olyan, a veszélyhelyzet november 1-i megszűnésével számoló eseti szabályozásokat, tájékoztatásokat, mint például az NFK Erdészeti Főosztályának tájékoztatója az év végi igazgatási szünettel kapcsolatosan, mely pl. a tervbejelentések esetében a bejelentési határidő újra 21 napossá válásával számolt, ami viszont továbbra is 8 napos marad.

NAK/ Kovácsevics Pál

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése