Erdőgazdálkodás

A Nemzeti Földügyi Központ által közzétett részletes felhívás az év végi és jövő év eleji igazgatási szünet során alkalmazandó eljárási szabályokról informálja az érintetteket annak érdekében, hogy az erdőgazdálkodási munkák tervezése és végrehajtása, valamint az egyéb hatósági ügyintézések zavartalanul folyhassanak.

A kormány 2022. december 22. napjától 2023. január 6. napjáig igazgatási szünetet rendelt el. Mivel ezen időszakban a hatósági munka megáll, és jogszabály szerint az igazgatási szünet nem számít bele a kormányzati igazgatási szervek hatósági és egyéb eljárásainak ügyintézési idejébe, az eljárási határidők – a tervbejelentők ellenőrzésére vonatkozó eljárásoké is – kitolódnak.

Ennek kapcsán fontos momentum, hogy a veszélyhelyzeti törvény – amennyiben nem kerül meghosszabbításra – 2022. november 1-én hatályát veszti, és ekkor a tervbejelentések esetében a 8 napos bejelentési határidő újra 21 napos lesz.

Erre tekintettel tehát ahhoz, hogy 2023. január 1-étől meg tudják kezdeni az erdőgazdálkodók a 2023. évre tervezett fahasználati, erdőművelési tevékenységüket, a bejelentéseket legkésőbb 2022. december 1-ig szükséges megküldeni a területileg illetékes erdészeti hatóság részére. (Ellenkező esetben az ügyintézés 2023. január 6. után folytatódik, s ennek megfelelően alakul a határidő is.)

Áthúzódó fakitermelések esetén, amennyiben legkésőbb 2022. december 21-ig nem jelentik be a területileg illetékes erdészeti hatóságnak az elvégzett fakitermelések végrehajtás bejelentésében az áthúzódás tényét, úgy csak az igazgatási szünet lejártát követően folytathatják a munkát.

Figyelembe kell venni, hogy az igazgatási szünet minden hatósági eljárásra hatással van, pl.: az erdőtervtől eltérő kérelmek, igénybevételi eljárások vagy gazdálkodói nyilvántartási ügyek esetében is.

A fenti szabályozás és a meghatározott határidők vonatkoznak a fásításokra és a szabad rendelkezésű erdőkhöz kapcsolódó, 2023-ban tervezett fakitermelés bejelentésekre is.

Az igazgatási szünet befolyással van a középfokú végzettségű, kizárólag szakfeladatokat ellátó jogosult erdészeti szakszemélyzet aktuális jogosultsági határidejének meghosszabbítására is. A kiemelt besorolás 2023. január 1-ig érvényes, ehhez viszont az érintetteknek meghosszabbítási kérelemnyomtatványt kell benyújtaniuk az állandó lakóhely vagy tartózkodási hely szerint illetékes erdészeti hatósághoz. Mindezt legkésőbb 2022. december 13-ig szükséges megtenni, különben a szünet miatt csak 2023. január 9-én kerülhet meghosszabbításra a jogosultság. A köztes időszakban az érintett jogosult erdészeti szakszemélyzet nem folytathatja tevékenységét (pl. nem írhat alá bejelentéseket, nem állíthat ki műveleti lapot).

További részlettek az NFK honlapján olvashatók.

NAK/ Dósa Ildikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám