Adózás

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) hatályos előírásai értelmében továbbra is fordított adózást kell alkalmazni a mezőgazdasági termékek értékesítése vonatkozásában a kapcsolódó jogszabályi feltételek teljesülése esetén, valamint továbbra is szükséges teljesíteni az előírt adatszolgáltatási kötelezettséget. [Áfa tv. 142. § (1) bekezdés i) pontjai és (8)-(9) bekezdése, valamint 6/A. számú melléklete]

A fenti fordított adózást előíró rendelkezések a korábbi tervek, valamint jogszabályok alapján 2022. június 30-áig lettek volna hatályban, azonban a veszélyhelyzettel összefüggésben alkotott jogszabályok alapján a fordított adózási mechanizmust megszüntető rendelkezések nem léptek hatályba.

A 2006/112/EK tanácsi irányelv eredetileg 2022. július 1-ig tette lehetővé a tagállamok számára a fordított adózás alkalmazását egyes termékek és szolgáltatások esetében. Az érintett ügyletkör vonatkozásában azonban a fordított adózás alkalmazhatóságának lehetőségét a 2022/890/EK tanácsi irányelv 2026. december 31-ig meghosszabbította.

A Tanács megállapította, hogy a tapasztalatok szerint a fordított adózási mechanizmus és a gyorsreagálási mechanizmus ideiglenes és célzott intézkedésként hasznosak voltak az adócsalás – különösen az „eltűnő kereskedő” révén elkövetett, Közösségen belüli csalás – megelőzése érdekében, és azok megszűnése a csalás elleni küzdelem hatékony eszközeitől fosztaná meg a tagállamokat.

NAK/ Dr. Buzás Tivadar

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ