Szaktanácsadás nemzetközi képviselete

Az európai mezőgazdaságot és erdészetet érintő összetett kihívásokra történő reagálás érdekében, 20 európai országgal együtt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is részt vesz az i2connect (i2c) nemzetközi projektben.

A projekt célja az interaktív innovációs folyamatokat támogató szaktanácsadói kompetenciák fejlesztése, eszköze pedig az interaktív innováció gyakorlatban történő alkalmazása. Cél a mezőgazdaság-, erdőgazdaság- és az élelmiszerelőállítás területein a tudásáramlás fokozása a digitalizáció és az innováció elősegítés e érdekében. Ebben az ún. AKIS rendszerben (Agricultural Knowledge and Innovation Systems – Agrár Tudás- és Innovációs Rendszer) kiemelten fontos szerepet töltenek be a tanácsadók, szaktanácsadók, erdészeti szakirányítók, falugazdászok stb.

A konzorciumtagok és a harmadik (kapcsolt) szereplők arra vállalkoztak, hogy 29 európai országban elkészítik az adott ország AKIS országjelentését, fókuszban a tanácsadási szoltáltatásokkal, a 2015 évben PRO AKIS projekt keretében publikált (www.proakis.eu) országjelentések figyelembevétele mellett. Az elkészült országjelentések (country report-ok), az i2c honlapján, ide kattintva Országjelentések (angol nyelven) elérhetőek. Itt szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy a friss jelentésekben külön alfejezet foglalkozik az adott ország erdészeti ágazatával, míg ez a korábbi jelentésben nem volt kötelező elem.

A 2021. márciusában megjelent riport a korábbiakhoz képest négy új országjelentést tartalmaz: Horvátország, Svájc, Montenegró és Szerbia, ugyanakkor Anglia riportja nem került szerepeltetésre az EU-ból történő kilépés miatt.

A honlapon elérhető jelentések átfogó áttekintést adnak az adott ország AKIS szereplőiről és intézményrendszeréről, a köztük lévő kapcsolatrendszerről, az AKIS aktuális helyzetéről és lehetőségeiről, valamint az országos ill. regionális szinten működő mezőgazdasági- és erdészeti tanácsadó szolgáltatásokról 2020 év novemberéig bezárólag. A riportokban a szerzők bemutatják a különböző együttműködéseket, vagy azok hiányát, ill. megoldási javaslatokat tesznek.

                                                       

Az i2connect Éves Közgyűlés 2020. november 5-6-án tartott plenáris ülésén egy virtuális galériában, „tárlat” keretében lehetőség volt megtekinteni az országjelentések kötelező elemeként elkészített AKIS ábrákat, ahol a magyar AKIS ábra kapta a legtöbb szavazatot (28-at a 47-ből). 

                            

A magyar AKIS ábra

A projektben a NAK és a Széchenyi István Egyetem szakértői együttműködésében készítették el a magyar „AKIS ország jelentést” (magyar és angol nyelven letölthető), és az ahhoz tartozó ábrát. Az alábbi linken elérhető az a virtuális galéria, ahol 29 ország közül a benevezett hét ország, így hazánk ábrája is megtalálható: virtuális galéria Jó kalandozást kívánunk!

 

(Jakab Ágnes/NAK)

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám