Őstermelő

A mezőgazdasági őstermelő az a 16. életévét betöltött, a mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő természetes személy, aki saját gazdaságában őstermelői tevékenységet folytat.

Az őstermelői tevékenységet folytatók adatai közhiteles formában a családi gazdaságról szóló 2020. évi CXXIII. törvényben foglalt mértékben bárki számára megismerhető a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal honlapján közzétett formában.  

Az őstermelői tevékenység igazolásához a hatósági bizonyítvány kiállítását a NÉBIH-nél lehet kérelmezni postai vagy elektronikus úton.

További kérdés esetén keresse fel a NÉBIH ügyfélszolgálatát a következő elérhetőségek valamelyikén:

telefonszám: 06-1/336-9000

email: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

web: https://upr.nebih.gov.hu/ng/ugyintezes/ugykatalogus/ugyleiras/F0041-S0031-U0001

Az őstermelői nyilvántartásba felvett mező-, erdőgazdasági tevékenységet, valamint kiegészítő őstermelői tevékenységet.

A Földforgalmi törvény 5. § 18. pontjában meghatározott mező-, erdőgazdasági tevékenység, valamint továbbá e tevékenységből származó termékfeldolgozás, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mennyiséget.

A családi gazdaságról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 2. § c) pontja alapján kiegészítő őstermelői tevékenységnek minősül a falusi és agroturizmus, kézművesipari tevékenység, fűrészáru-feldolgozás, takarmány-előállítás, mezőgazdasági termékből élelmiszer előállítása mező-, erdőgazdasági tevékenységből származó termékfeldolgozás kivételével, ha az a saját gazdaságban előállított alapanyag felhasználásával történik és nem haladja meg az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott mennyiséget, dohányfeldolgozás, bioüzemanyag-előállítás a mező-, erdőgazdasági tevékenység során keletkezett melléktermékek, növényi és állati eredetű hulladék hasznosítása, nem élelmiszercélú feldolgozása, valamint az ezekből a termékekből keletkezett termékek közvetlen termelői értékesítése, továbbá mező- és erdőgazdasági szolgáltatás;

Nem, nem végezheti.
Az őstermelő a nyilvántartásba vett ÖVTJ kóddal meghatározott tevékenységét egyéni vállalkozóként nem végezheti.

Az őstermelői termékek értékesítése során az őstermelő nevében eljárhat közeli hozzátartozója vagy alkalmazottja is, az alkalmazottnak azonban az értékesítés során igazolni kell tudnia az őstermelővel fennálló foglalkoztatási jogviszonyát. Az értékesítés helyszínén ki kell helyeznie a “Saját őstermelői tevékenységből származó termék” feliratot, továbbá az őstermelő FELIR és (NÉBIH) tevékenység azonosítóját.

Az őstermelői tevékenység nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézést a közzétett formanyomtatványokon postai úton a NAK megyei ügyintéző szervének címezve vagy az érvényes lakcímkártyáján szereplő, bejelentett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti megyében található bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodában kérelmezheti, valamint elektronikus úton a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal honlapján.

A nyilvántartásban foglalt bármely adat megváltozásáról, vagyis a személyes adataiban pl. név, lakcím vagy az értékesíteni kívánt terméknél történt változásokat a változás bekövetkezésétől számított tizenöt napon belül kell bejelentenie az Agrárkamaránál. Tizenöt napon belül kell jelezni azt is, ha az őstermelő a tevékenység végzésével felhagy vagy azt már nem őstermelőként kívánják folytatni.

Intézheti személyesen, továbbá 2021. január 1-től lehetőség van postai úton benyújtani a bejelentett, érvényes lakcímkártyán szereplő lakcím szerinti megye bármelyik kamarai ügyfélszolgálati irodájához az őstermelői nyilvántartásba vételi kérelmet, továbbá szintén lehetőség van postai úton eljuttatni a nyilvántartásban foglalt bármely adat megváltozásáról szóló Őstermelői nyilvántartásba vett adatok módosítása iráni kérelmet.
Ha nem személyesen jár el, az eljáró személy képviseleti jogosultságát közokiratba foglalt meghatalmazással kell igazolni. Ha a kezelőorvos által kiállított igazolás szerint egészségi állapota miatt nem képes személyesen megjelenni, az eljáró személy képviseleti jogosultságát teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással igazolhatja.
Az elektronikus úton történő ügyintézés 2023. január 1-től fog lehetővé válni.

Érvényes személyazonosító okmányát és lakcímkártyáját be kell mutatnia az ügyintézés során.
Ha rendelkezik adószámmal, Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben tárolt ügyfél-azonosítóval, vagy FELIR számmal, akkor az adat igazolására szolgáló dokumentumot is be kell tudni mutatnia.
Ha nem személyesen jár el, az eljáró személy képviseleti jogosultságát magánokiratban foglalt meghatalmazással kell igazolnia.

Az őstermelő nyilvántartásba vétele során FELIR és NÉBIH tevékenység azonosító kerül megállapításra, amely az őstermelőt azonosítja.

Az őstermelő mindaddig, amíg a nyilvántartásból való törlését nem kéri, őstermelő marad.

Emiatt kifejezetten javasoljuk, hogy akik nem végeznek tényleges tevékenységet, azok kérjék a törlésüket a nyilvántartásból.

Az őstermelői tevékenységet folytatók adatai közhiteles formában a családi gazdaságról szóló 2020. évi CXXIII. törvényben foglalt mértékben bárki számára megismerhetőek és nyilvánosan.

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám