Vízgazdálkodás

A termálvíz felszínre hozatalát, kezelését és a hasznosítás helyére történő eljuttatását szolgáló vízilétesítmények összességét termálvízműnek nevezzük, melynek telepítése továbbra is vízjogi engedélyköteles tevékenység, ha elsődlegesen mezőgazdasági célú termálvíz kitermelést szolgál.

Termálvíznek minden olyan felszín alatti vízadó rétegből származó vizet nevezünk, melynek felszínen mért kifolyó hőmérséklete 30 °C, vagy annál magasabb. A termálvíz-hasznosítás tervezésénél a többcélú ismételt és víztakarékos felhasználásra és a termálvíz hőtartalmának minél nagyobb mértékű kinyerésére kell törekedni, továbbá vizsgálni kell az esetleges kísérő gázok hasznosításának lehetőségét!

Korábbi cikkünkben olvashattak arról, hogy változás történik a geotermikus energiahasznosítás engedélyezésében, miszerint ezen vízilétesítmények engedélyezési hatásköre átkerült a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságához (a továbbiakban: SZTFH), azonban a mezőgazdasági célú termálvíz kitermelése továbbra vízjogi engedélyköteles tevékenység, az ezzel kapcsolatos hatósági ügyintézést pedig továbbra is a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóság látja el.

Tehát a geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását szolgáló létesítményekre vonatkozó jogszabály változások:

A Katasztrófavédelmet érintő Vízügyi és vízvédelmi feladatkörök alakulása

 • Önálló vízjogi engedélyezés:
  • vízjogi engedély kiadása
  • SZTFH szakhatósági bevonása
  • 60 napos eljárás
  • önálló fellebbezési lehetőség, kétfokú eljárás
 • Szakhatósági közreműködés
  • szakhatóságként vízgazdálkodási és vízvédelmi szakkérdések vizsgálata
  • kvázi vízjogi engedélyezési előírásokat kell tenni
  • 30 napos eljárás
  • önálló jogorvoslat nincs
  • egyfokú eljárás
  • további kiegészítő szabályozás kezdeményezése (pl. tervdokumentáció tartalma, VKJ)

Minden esetben önálló vízjogi engedély köteles a termálvíz kitermeléssel történő geotermikus energia kutatását, kinyerését, hasznosítását szolgáló vízkivétel, amennyiben

 • az elsődlegesen gyógyászati vagy
  • fürdők
  • kórházak
 • elsődlegesen mezőgazdasági célú termálvíz kitermelést szolgál
  • öntözés
  • üvegház fűtése
  • növénytermesztési célokat szolgál!

Témával kapcsolatos további NAK cikkek:

Felhívjuk a figyelmet, hogy az információk tájékoztató jellegűek, a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

Vonatkozó jogszabályok:

 • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
 • a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény
 • a vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet
 • a vízkészletjárulék kiszámításáról szóló 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendelet

NAK / Tasnádi Gabriella

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám