Vízgazdálkodás

Az uniós csatlakozáskor vállaltuk, hogy megfelelünk az uniós irányelveknek, ilyen irányelv a Víz Keretirányelv (a továbbiakban: VKI) is, amely előírja a tagállamok részére a vízgyűjtő-gazdálkodási terv (a továbbiakban: VGT) elkészítését, valamint annak 6 évente történő felülvizsgálatát. (VGT1/2010, VGT2/2016, VGT3: 2022 – 2028)

A VGT meghatározza:

  • mind a felszíni-, mind a felszín alatti víztestek,
  • mennyiségi, minőségi és ökológiai állapotát, illetve
  • azokat a beavatkozásokat, amelyek a jó állapoteléréséhez szükségesek!

Az elfogadott VGT3 elérhető  ITT.

A VGT tartalmazza többek közt az öntözéssel kapcsolatos beruházásokra vonatkozó víztest állapotértékeléseket.

„Az öntözött területek nettó növekedését eredményező beruházások – amelyek felszín alatti vízből vagy felszíni vizekből történő vízkivételt eredményeznek – abban az esetben támogathatók Európai Uniós forrásból, ha a kérdéses víztest a hatályos vízgyűjtő-gazdálkodási tervben nem kapott jónál rosszabb minősítést vízmennyiséggel kapcsolatos okok miatt. A 2000/60/EK Víz Keretirányelv szerinti hidromorfológiai állapotértékelés többféle szempont integrált eredményét tartalmazza, ezért a hidrológiai állapot nemcsak a rendelkezésre álló vízmennyiségtől függ”

A felszíni víztestek vízmennyiségi állapotát bemutató víztestlista elérhető:  ITT.

További részletek elérhetőek az Országos Vízügyi Főigazgatóság portálján: ITT.

NAK/ Tasnádi Gabriella

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ