Vízgazdálkodás

A vízhiányos helyzet és a tartósan vízhiányos időszak során a védelmi tevékenységet a vízhiánykezelő körzetekben kell ellátni, amely körzetek lehatárolása fellelhető az OVF Aszálytérképen.

Vízhiánykezelő körzetenként a Vízügyi Igazgatóság (VIZIG) körzeti vízhiány elleni védekezési tervet készít, a területi sajátosságok és az üzemirányítási szempontok figyelembevételével:

  • a területi jellemzők,
  • a vízellátó rendszer szempontjából mértékadó vízszintek, vízszinttartományok, vízhozamok, érintett víztestek,
  • ellátandó speciális feladatok,
  • vízkorlátozási tervrész,
  • érintett vízhasználatok és öntözőrendszerek üzemeltetése,
  • áttekintő és részletes helyszínrajzok,
  • a vízhiány elleni védekezés szervezete (humán, eszköz, infrastruktúrális igénye)
  • a VIZIG vagyonkezelésében és üzemeltetésében lévő főbb csatornáinak és főbb vízfolyásainak hossz-szelvénye és keresztszelvényei, az engedélyezett (tervezett) méretekkel, mértékadó vízszinttel és a hozzá tartozó vízhozamokkal, műtárgykimutatással, vízkivételi művek és szivattyútelepek, közbenső átemelők mértékadó kapacitásai és főbb üzemeltetési előírásai;
  • a körzet védekezési naplójának vezetése.

A vízhiány elleni védekezésre való felkészülés során az érintett VIZIG gondoskodik a többletvízkészletek betározásáról és a vízelosztó csatornahálózat maximális üzemvízszintjének eléréséről, annak tartásáról és a belvízcsatornákban történő vízvisszatartásról. Az intézkedésekről és a hidrometeorológiai helyzetről hetente helyzetértékelést, aszályjelentést készít a VIZIG az Országos Vízügyi Főigazgatóság OVF részére.  A vízügyi ágazat az aszálymonitoring állomások adatai alapján az Operatív Aszály és Vízhiány értékelésről szóló Integrált Vízháztartási Tájékoztatót (VHTE) készít minden hónapban, amely elérhető a következő linken.

A HDIs érték az aszálymonitoring állomások eredményeit feldolgozó aszálymonitoring-szoftver által számított meteorológiai aszályindex, amelynek értékei alapján kerül meghatározásra az aszályfokozat.

Aszály- és védekezési fokozatok meghatározása

Az információk tájékoztató jellegűek, a mindekor hatályos jogszabályoknak megfelelően kell eljárni.

További részletek megtalálhatóak a vonatkozó jogszabályban: az árvíz- és a belvízvédekezésről szóló 10/1997. (VII. 17.) KHVM rendelet.

NAK/ Tasnádi Gabriella

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ