Mezőgazdasági termelés

Az Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésének, valamint a szakmai támogató tevékenység megvalósításának támogatására kiírt pályázati felhíváshoz kapcsolódó támogatási kérelmek benyújtásának időszaka 2024. június 3-tól indul.

A pályázati felhívás keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek esetében, három célterületen − 1. célterület: Ex situ génmegőrzés, 2. célterület: Szakmai támogató tevékenység, 3. célterület: In vitro génmegőrzési tevékenység – lehet támogatást igénybe venni.

Mint ismeretes 2024. április 17-én megjelent az „Állati genetikai erőforrások ex situ és in vitro megőrzésének és szakmai támogató tevékenység megvalósításának támogatása” című, KAP- RD24-RD26-1-24 kódszámú pályázati felhívás.

A támogatás célja a magas genetikai értéket képviselő és akár kihalással, genetikai erózióval fenyegetett, mezőgazdasági szempontból értékes védett őshonos, veszélyeztetett mezőgazdasági és fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták megőrzésének és fenntartásának a támogatása.

A pályázati felhívás alapján normatív, vissza nem térítendő támogatásban részesülhetnek azon génmegőrzéssel foglalkozó természetes és jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik hozzájárulnak a fent említett állatfajták genetikai állományának megőrzéséhez.

A pályázati felhívás keretében a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták, valamint a fajtarekonstrukció alatt álló mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez kapcsolódó tevékenységek esetében az alábbi három célterületen lehet támogatást igénybe venni:

- 1. célterület: Ex situ génmegőrzés,

- 2. célterület: Szakmai támogató tevékenység,

- 3. célterület: In vitro génmegőrzési tevékenység.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a támogatási kérelmek benyújtási időszaka 2024. június 3-tól 2024. július 3-ig tart! A támogatási kérelmeket kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően az egységes kérelem benyújtására szolgáló elektronikus felületen keresztül lehet benyújtani.

A fent megjelölt három célterülethez kapcsolódó műveletek végrehajtására rendelkezésre álló időtartam 5 év, amely 2024. május 1-től 2029. április 30-áig terjedő időszak. Az intézkedésben való részvétel feltételeinek a művelet/ek végrehajtására rendelkezésre álló teljes időtartam alatt folyamatosan fenn kell állniuk!

A pályázati felhívás és annak mellékletei az alábbi linken érhetőek el:

https://kap.gov.hu/tamogatas/kap-rd24-rd26-1-24

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász-hálózatán keresztül segíti a gazdálkodókat a kérelmek benyújtásában.

NAK / Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám