Mezőgazdasági termelés

Az állattenyésztési élelmiszerláncban tevékenykedő, hasonló gondolkodású uniós partnerekből álló „Európai Állattenyésztés Hangja” elnevezésű csoport újabb kommunikációs anyagában az Európai Kerekasztal a Marhahús Fenntarthatóságáért elnevezésű szervezet munkájáról és az európai húsmarha szektor fenntartható jövőjének kialakításában betöltött szerepéről osztanak meg információkat.

Az emberiség főbb fókuszpontjai között szerepel a fenntarthatóság és az európai marhahúságazat aktívan törekszik arra, hogy a pozitív változások és a környezettudatos gazdálkodás élvonalába kerüljön. A több érdekelt felet tömörítő, Európai Kerekasztal a Marhahús Fenntarthatóságáért (ERBS) elnevezésű szervezet megoldást jelenthet az európai húsmarhaágazat előtt álló számos súlyos környezeti, társadalmi és gazdasági kihívás kezelésére. Az ERBS-t 2018-ban hozták létre, hogy egyesítse a húsmarhaágazatot a pozitív, mérhető és hiteles ágazati hatások elérése érdekében. Az ERBS az európai húsmarhaágazat fenntarthatóságára összpontosít a termelőtől a fogyasztóig és olyan világot képzel el, ahol a marhahús értékláncának minden aspektusa környezetbarát, társadalmilag felelős és gazdaságilag életképes.

Fotó: ELV – ERBS, shaping the future of European beef sustainability

A fenntartható húsmarhatenyésztéssel a versenyt megelőző térben kell foglalkozni. Az ERBS tagjai együtt dolgoznak a tudásmegosztáson, a megoldások kidolgozásán és a szarvasmarhák számára a legjobb életminőséget biztosító, fenntartható tartási rendszerek kialakításának előmozdításán. Mindez javítja a mezőgazdasági táj egészségi állapotát, segít leküzdeni az éghajlati és a vadon élő állatokkal kapcsolatos válságokat és támogatja a megélhetést, miközben egészséges, tápláló élelmiszereket állít elő. Az ERBS egyesíti és koordinálja a fenntarthatósági programokat egy közös menetrend mentén, hogy mérhető és pozitív hatást érjen el a marhahús értékláncán belül, igazodva a Fenntartható Marhahús Globális Kerekasztal (GRSB) és más jelentős nemzetközi szervezeteknek az elveihez. Valamennyi tag elkötelezett és egy közös vízióra, küldetésre összpontosít, ugyanazokról a célokról számol be és pozitív hatást gyakorol az állatjólétre, az állategészségügyre, a környezetre és a gazdaságok irányítására.

Pozitív előrelépés a húsmarha szektor fenntarthatóságában

Az ERBS értékláncának szereplői elkötelezettek és aktívan dolgoznak azon, hogy pozitív előrelépést érjenek el a marhahús előállításának fenntarthatósága terén. A Kerekasztal mindenkit a mérhető előrehaladás irányába állít egyazon, összehangolt célok felé. Elismerik az európai termelési rendszerek sokféleségét és szabadságot biztosítanak a helyi termelési környezetnek megfelelő előrelepéshez. Az egyik fő kötelezettségvállalásuk a kiemelt jelentőséggel bíró mezőgazdasági kihívások mérhető hatással járó megoldása. A gazdaságok életképességének megőrzésétől kezdve a magas szintű nemzetközi kezdeményezéseknek a Fenntartható Marhahús Globális Kerekasztal elnevezésű szervezeten keresztüli támogatásáig a tagok munkája a helyi környezetre összpontosít, de egy pozitív globális narratívát is táplál. Közösen, a versenyt megelőző együttműködési környezetben találnak gyakorlatias megoldásokat a közös kihívásokra. „A kihívások, amelyekkel európai szinten megküzdünk, gyakran ugyanazok, mint a globális szinten fellépő problémák, aktív részesei vagyunk a GRSB-nek és céljaink a globális célok felé mutatnak” – mondja Rozanne Davis, az ERBS munkatársa.

A kulcsfontosságú szervezetek egy platform részeként működnek együtt. Az egyes országokon belüli platformok a marhahús értékláncában érdekelt, ágazatokon átívelő európai érdekelt felek csoportjai, amelyek hivatalosan is kapcsolatban állnak egymással és az ERBS által a gazdákkal közösen meghatározott eredménycélok alapján a fenntarthatóbb marhahústermelés érdekében dolgoznak együtt. Ezeket a platformokat országos szinten koordinálják és azokat alkothatják már meglévő szervezetek, tartalmazhatnak már működő programokat vagy rendszereket, vagy új csoportok is lehetnek az ipar, a tudományos élet, a kormányzat és a társadalom különböző területeiről. A legnagyobb marhahústermelő európai országok közül hat − Franciaország, Németország, Írország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság − már rendelkezik ERBS-platformmal és mindannyian ugyanazért a célért dolgoznak. Ezen országok 125 tevékenységgel/projekttel, helyileg releváns megközelítéseket alkalmaznak, amelyek mérhető és hiteles előrelépést eredményeznek a marhahús előállítás fenntarthatósága terén Európában. Az ERBS elismeri mindazokat a platformokat, amelyek elkötelezik magukat a négy cselekvési területen – környezet, állatgyógyászati készítmények, állategészségügy és -jólét, gazdaságirányítás – meghatározott, összesen nyolc eredménycél elérése mellett, az ERBS általi elismerést pedig hat szakaszban mérik. (További információért látogasson el erre a weboldalra: https://saiplatform.org/erbs/).

A platformok kérelmezik az ERBS-nél az elismerést, végrehajtják a munkaterveikben rögzítetteket és évente jelentést tesznek az elért eredményekről. A platform/célkitűzés kombinációk 45%-a már adatokkal alátámasztott előrehaladást mutat. Rozanne Davis kiemeli: "A 2023. évi előrehaladási jelentésekből minden eredményterület esetében találunk példákat az adatokkal alátámasztott előrehaladásra". A platformok vezető szerepet vállaltak a fejlődés előmozdításában és a tevékenységek helyi körülményekhez való igazításában, a képzéstől a kutatáson át, az értékláncok közötti párbeszéd lehetővé tételéig, ösztönzéséig és a befolyásolásig, valamint a nemzeti/tanúsítási rendszerek irányításáig.

Több mint 250 000 európai gazdálkodó vesz részt a platformok tevékenységében és a küldetésük az, hogy a marhahús értéklánc valamennyi aspektusát irányítsák a mérhető pozitív hatások eléréséért és a kulcsfontosságú fenntarthatósági prioritások javításáért. „A cél az, hogy együttműködjünk más szervezetekkel, amelyek elkötelezettek az európai marhahústermelés fenntarthatóságának folyamatos javítása mellett. A gazdálkodók és a kapcsolódó iparági szervezetek ezáltal láthatóbb módon tudják bemutatni az országukban alkalmazott fenntartható gazdálkodási gyakorlatokat az európai színtéren.”

Az európai húsmarha szektor fenntartható jövőképének közös kialakítása

Az ERBS segíti a beszállítókat az összehangolt fenntarthatósági gyakorlatok megvalósításában és felhívja a vásárlók figyelmét az európai ellátási láncokban a fenntarthatóság terén már elért előrelépésekre. Ez segít abban is, hogy a húsipar előnyei láthatóbbá váljanak és hogy közös jövőképet alakítsunk ki a marhahús szektor jövőjéről. A marhahúságazatban tevékenykedő partnerekkel való kapcsolatteremtés és a fenntartható gyakorlatok terén történő összehangolt, konstruktív együttműködés elősegíti a marhahústermelés fenntarthatóságának előmozdítását és aktívan hozzájárul az Európa-szerte elért előrehaladáshoz.

Az ERBS elismeri és megerősíti a nemzeti és helyi programokat, mivel Európa változatos termelési rendszerekkel és éghajlattal rendelkezik. Az ERBS ezért üdvözli és támogatja az érdekelt feleket abban, hogy a helyi viszonyokhoz igazodó módon alakítsák ki megközelítéseiket. A cél nem csupán a megfelelés, hanem a mérhető eredmények elérése.

Ennek elérése érdekében az ERBS négy cselekvési területről folytatott konzultációt és hozott létre megállapodást, amelyek összesen nyolc eredménycélra összpontosítanak az európai országokon belüli valamennyi platform munkájának összehangolása érdekében. "Jelenleg konzultálunk az ERBS érdekelt feleivel a korábban meghatározott célok felülvizsgálatáról. Ez a munka egy szigorú felülvizsgálati folyamatot követ, amely magában foglalja a kutatási környezet elemzését (a legújabb tudományos, szakpolitikai és piaci fejlemények) és az úgynevezett lényegességi elemzést. Az új célokat hamarosan közzétesszük" - mondta Rozanne Davis.

A környezetvédelem területén az üvegházhatású gázok kibocsátásának 15%-os intenzitású csökkentése a cél 2025-ig, amellyel alátámaszthatóvá válna, hogy a marhahústermelés pozitív szerepet tölthet be az éghajlatváltozás mérséklésében a károsanyag-kibocsátás csökkentési stratégiák és a megkötés révén. Az állatgyógyászati készítmények felhasználásának területén az antibiotikumok teljes felhasználásának 10 mg/kg alá csökkentése és a legmagasabb prioritású, kritikusan fontos antibiotikumok (HP-CIA-k) felhasználásának 50%-kal történő csökkentése volt a cél 2023-ra. Az állategészségügy és állatjólét területén az elhullási arányok célértéke 1,5% alatt van és azoknál a rendszereknél, amelyeknél az elhullási arány meghaladja e célértéket, ott éves szinten 20%-os csökkenést kell elérni. Minden állatnak 2030-ig kötetlen tartási helyet és minden sebészeti beavatkozás, ivartalanítás, szarvtalanítás és szarvkezdemény eltávolítás esetén fájdalomcsillapítást kell biztosítani. A gazdaságok irányítása célterületen pedig a gazdaságokban bekövetkező súlyos és a halálos kimenetelű balesetek számának nullára történő csökkentése az elérendő cél.

A SAI platform

Az ERBS-nek a Fenntartható Mezőgazdasági Kezdeményezés Platform (SAI) ad otthont, amely több mint 180 tagvállalatot és szervezetet tömörít, akik több mint 20 éve vezetik a fenntartható mezőgazdaságot világszerte. A SAI Platform a verseny előtti együttműködésen, a tudásmegosztáson, valamint olyan programok és eszközök kidolgozásán keresztül nyújt értéket a tagoknak, amelyek segítségével a szereplők átfogó képet kaphatnak és változtatásokat hajthatnak végre helyi szinten. Az ERBS-ben részt vevő, korábban már említett hat ország az európai marhahústermelés 70%-át képviseli, beleértve a kiskereskedőket, a marhahústermelőket, a kapcsolódó iparágakat és a feldolgozókat. Együttesen úttörő szerepet töltenek be az ipari szintű változásban. Az ERBS büszke a szervezet által eddig elért legfontosabb eredményekre, megvalósított programokra és nagyon ambiciózusak a jövőre nézve.

„Az európai értékláncok teljes mértékben elkötelezettek a magas állatjóléti előírások és a folyamatos fejlődés mellett” – teszi hozzá Rozanne Davis. „Az Európai Kerekasztal a Marhahús Fenntarthatóságáért elnevezésű szervezet tagjai számára az állategészségügy és -jólét a marhahústermelés általános fenntarthatóságának alapvető elemei – a szarvasmarhák számára olyan környezet biztosítása, ahol jól teljesíthetnek, pozitív hatással van a termelékenységre és a kibocsátásokra, ami viszont támogatja gazdaság életképességét és pozitív környezeti hatása is van azáltal, hogy lehetővé teszi az alacsonyabb ÜHG-kibocsátást.”

Forrás: ELV – ERBS, shaping the future of European beef sustainability

                       

NAK/Borovka Zsuzsa

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám