Mezőgazdasági termelés

A Területi Monitoring Rendszer (TMR) műholdas adatok elemzésével követi nyomon a Közös Agrárpolitika területalapú támogatásaihoz kötődő jogosultsági feltételek teljesülését. A rendszer segítségével a Magyar Államkincstár azt vizsgálja, hogy a termelők a különböző támogatások keretében tett vállalásaikat teljesítik-e, az ott előírt gazdálkodási gyakorlatokat betartják-e. Az ellenőrzések között szerepel például a nem támogatható területek kimutatása, amely azonosítja azokat a területrészeket vagy teljes parcellaigényléseket, amelyekre a nem mezőgazdasági jellegük miatt helytelen területalapú igénylések kerülnek benyújtásra. Ilyen például a tábla területén elhelyezkedő állandó vízfelszín, mesterséges építmény, infrastruktúra létesítmény, napelempark vagy a parcella területén állandósult raktározások, anyagtárolások. A gazdálkodóknak lehetőségük van módosítani a parcella határát az Egységes Kérelmében, hogy a nem támogatható területi elemeket ne tartalmazza a rajz. A TMR folyamatosan fejlődik, és a 2024-ben bevezetendő új ellenőrzések is részletesen bemutatásra kerülnek.

Túllegeltetett területek azonosítása - 2024.04.16 13:32

A ’TMR – Túllegeltetett területek azonosítása’ ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, vagy akár komplett igénylések, melyek a támogathatósági kritériumokat meghaladó mértékben legeltetettek.

Gyomos területek azonosítása -2024.04.09 14:31

A ’TMR – Gyomos területek azonosítása’ ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, vagy akár komplett igénylések, melyeken a lágyszárú gyomok a művelést akadályozó mértékben vannak jelen, így a nem támogathatóságuk miatt pontatlan területalapú igénylések kerülnek benyújtásra.

Mezőgazdasági táblák hasznosításának azonosítása -2024.04.02 15:43

A ’TMR – Mezőgazdasági táblák hasznosítása’ ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a mezőgazdasági táblák, amelyeken nem az adott évi Egységes Kérelemben feltüntetett hasznosítás került detektálásra, ezáltal pontatlan területalapú igénylések kerülnek benyújtásra.

Parcellán belüli inhomogenitás vizsgálata -2024.03.25 16:21

A ’TMR – Parcellán belüli inhomogenitás’ ellenőrzés egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, melyekre a parcellán belül két (vagy több) eltérő hasznosítás jelenléte miatt pontatlan területalapú igénylések kerülnek benyújtásra

Nem támogatható területek ellenőrzése -2024.03.21 15:43

A ’TMR – Nem támogatható területek ellenőrzés’ egyértelmű célja, hogy azonosításra kerüljenek azok a területrészek, vagy akár komplett igénylések, melyekre a nem támogathatóságuk miatt jogtalan területalapú igénylések kerülnek benyújtásra.

Kaszált területek ellenőrzése - tiltott kaszálás - 2024.04.23 16:29

A ’TMR – Kaszált területek ellenőrzése – tiltott kaszálás’ ellenőrzés a bejelentett táblán tiltott időszakban történő kaszálás jelenlétét/jeleit keresi, azaz a tábla egy bizonyos része, vagy teljes terjedelmében a táblában lévő területrészek nagy valószínűséggel nem felelnek meg a támogathatósági kritériumoknak.

Öntözött területek ellenőrzése - 2024.05.14

A ’TMR – Öntözött területek ellenőrzése’ esetében a detektált potenciális meg nem felelés, hogy a bejelentett táblán nem jelölt az egységes kérelem keretein belül öntözést a gazda, de mégis folytat öntözési tevékenységet, amit műholdfelvételek elemzése alapján érzékel a TMR, ezáltal konfliktus keletkezik, amit a támogathatósági kritériumok teljesítése végett szükséges feloldani.

mobilGAZDA - Agrártámogatások a zsebben

A mobilGAZDA a Magyar Államkincstár mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz kapcsolódó, mobileszközökön működő alkalmazása, amely a gazdálkodók és a Kincstár közti kommunikációt segíti elő. Az aktuális információkért kattintson az ikonokra

                                                                   

Forrás: Magyar Államkincstár

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám