Mezőgazdasági termelés

Megjelent a 10/2024. (II. 26.) számú Kincstár Közlemény a 2023. évi operatív programok végrehajtásának támogatása iránti éves kifizetési kérelmek benyújtásáról.

Az 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján elismeréssel rendelkező, illetve az (EU) 2021/2115 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdése szerinti KAP stratégiai tervvel összhangban jóváhagyott operatív programmal rendelkező termelői szervezetek (TSZ) és a termelői szervezetek társulásai (TSZT) uniós támogatást vehetnek igénybe:

- az operatív programjuk megvalósításához uniós támogatást, továbbá

- az operatív programok keretében megvalósított piacról történő árukivonás, illetve be nem takarítás műveletekhez kapcsolódóan uniós támogatást, illetve

- a TSZ-ek nemzeti támogatást vehetnek igénybe.

 

A végrehajtási év operatív programjának támogatása iránti éves kifizetési kérelem esetén a támogatás a támogatással érintett év január 1-től december 31-ig tartó időszakában végrehajtott tevékenységek költségeire vonatkozóan igényelhető.

A TSZ az operatív program megvalósított beavatkozásait illetően az uniós és nemzeti forrásból származó támogatási igényére vonatkozóan az éves kifizetési kérelmét egy alkalommal, a végrehajtás évét követő év március 20-ig nyújthatja be a Kincstárhoz.

 

A 2023. évre vonatkozóan az éves kifizetési kérelmet, valamint az igazoló dokumentumokat 2024. március 20. 23:59:59-ig, a www.mvh.allamkincstar.gov.hu honlapon keresztül elérhető elektronikus felületen keresztül kell benyújtani.

Az éves kifizetési kérelem a benyújtását követő 10. napig módosítható. Az éves kifizetési kérelem a kérelem tárgyában hozott döntés közléséig részben vagy egészben visszavonható.

A Kincstári Közlemény, illetve a csatolandó betétlapok a következő linken érhetők el.

 

NAK / Dr. Kozak Anita

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám