Mezőgazdasági termelés

2024. február 15-ig lehet benyújtani a kapcsolódó kérelmeket.

A dohányágazat működéséhez és a COVID-19 világjárvány ágazatra gyakorolt gazdasági negatívumainak az ellentételezéséhez nyújtott támogatásról szóló 11/2022. (III. 25) AM rendelet szerinti kifizetési kérelmet elektronikusan lehet benyújtani ügyfélkapus azonosítást követően 2024. február 1. 00:00:00 és 2024. február 15. 23:59:59 között. Elérési útvonala: Elektronikus kérelemkezelés → Piaci Intézkedések → Válságtámogatás – Dohányágazat támogatása kifizetési kérelem menüpont.

A dohánytermelőt megillető támogatás összege a támogatási rendelet szerinti keretösszeg (2700 millió forint) és az összes (országos) figyelembe vehető referencia terület hányadosának a dohánytermelő részére megállapított referencia területtel való szorzata. A fajlagos támogatás összege hektáronként legfeljebb 1 300 000 forint lehet.

Mellékletként az elektronikus felületen kell az elsődleges feldolgozó által kiállított igazolást feltölteni.

Bővebb információkat a Kincstár 1/2024-es közleménye tartalmaz.

A dohány történelmi bázisjogosultságok megállapításával kapcsolatban elmondható, hogy a bázisév frissül, a Kincstár 2024-ben a 2018. évi egységes kérelembe bejelentett dohánytermő területek alapján állapítja meg a jogokat annak a gazdának, aki megfelel a jogosultsági feltételeknek, és nyújtott be 2023-ban Egységes Kérelmet (ez ugyanis eredeti funkcióján túl jogosultságmegállapítási kérelemnek is minősül).

Azon mezőgazdasági termelő, jogutódja vagy örököse, aki a 2023. évben egységes kérelmet nem nyújtott be, de megfelel a Virginia vagy Burley történelmi bázisjogosultság megállapítására vonatkozó feltételeknek, 2024. február 1. és február 15. között kérelmezheti elektronikusan a történelmi bázisjogosultság megállapítását.

Amennyiben a 2023-ban érvényes egységes kérelmet benyújtott mezőgazdasági termelő örökösként kéri a bázisjogosultságok részére történő megállapítását, akkor az öröklést alátámasztó dokumentumok, amennyiben azok korábban nem kerültek megküldésre a Kincstár részére, 2024. február 16-tól 2024. február 29-ig elektronikus úton nyújthatók be.

A pótlólagos jogosultságmegállapítási kérelem szintén február 15-ig nyújtható be ügyfélkapus azonosítást követően az Elektronikus kérelemkezelés -> Általános űrlap benyújtás útvonalon a K9035 nyomtatvány feltöltésével. További részleteket a 7/2024 Kincstári közlemény tartalmaz.

 

NAK / Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám