Mezőgazdasági termelés

Késve bejelentett ENAR események Magyar Államkincstár által történő szankcionálásának elkerülése a 2023. évi egységes kérelemben benyújtott termeléshez kötött anyatehéntartás és átmeneti nemzeti anyatehéntartás támogatások esetében

 A 2015-2021 évekig terjedő időszaktól eltérően, annak ellenére, hogy jogszabályváltozás nem történt, a Magyar Államkincstár a 2022. évi egységes kérelemben benyújtott termeléshez kötött állatalapú támogatások vonatkozásában minden szarvasmarhát érintő jogcímből kizárta nem nyilvános belső eljárásrendje alapján a végkifizetési döntések meghozatalakor azokat a kérelmezett állatokat, amelyek esetében a szarvasmarha ENAR rendszerbe az adatszolgáltatás a jogszabályi előírásokhoz képest a határidők elmulasztásával történt! Tekintettel arra, hogy a 2023 évtől hatályos rendeletek néhány könnyítés mellett az ENAR adatok vonatkozásában azonos szöveggel jelentek meg, várhatóan a MÁK eljárásrendje a 2023 évi egységes kérelem esetében is hasonlóan alakul. A MÁK által meghozott 2022 évi döntések alapján lehet következtetni arra, hogy a szankcionált bejelentések egy része nem a támogatásban kérelmezett egyedekre, hanem szaporulatukra vonatkozik, az EU rendeletek ugyanakkor a kérelmezett egyedek meg nem felelése esetén írnak elő jogkövetkezményeket, így a jogorvoslati eljárások eredménye alapján fog kiderülni, történt-e jogsértés a MÁK részéről. A különböző adatmódosítások is a szankcionált kategóriába esnek (fajta, ivar, születési dátum stb.).

 A MÁK vizsgálja a birtokontartási időszak alatt, illetve az egységes kérelem benyújtását követően történt állatmozgások, átkötések, selejtezések, elhullások bejelentését, valamint a szaporulat regisztrációjára vonatkozó határidők betartását, illetve az esetleges módosító bizonylatokat is határidőn túli bejelentésnek minősíti. Az előző évi eljárással szemben ugyanakkor az egységes kérelem benyújtását megelőzően történt javítások, késve jelentések nem kerülhetnek szankcionálásra, kivéve a hízottbika tartás támogatást, amelynél a tenyészetbe kerülés napja (birtokon tartás kezdete) kerül vizsgálat alá a 13/2023. (IV.19.) AM rendelet (Egységes kérelem rendelet) 39. § (4) bekezdése szerint:

 „e) ha a feltárt meg nem felelés az állatokkal kapcsolatos események számítógépes adatbázisba történő késedelmes bejelentéséhez kapcsolódik, az érintett állatot meghatározottnak kell tekinteni, ha a bejelentésre a kérelembeadásig, a hízott bikatartás támogatása esetén pedig a birtokon tartás időszakának kezdete előtt került sor.”

Tekintettel arra, hogy az anyatehén tartás és az átmeneti nemzeti anyatehén tartás esetében a meg nem feleléssel érintett kérelmezett állatok 2023.12.20. napig a kérelemből visszavonhatók, célszerű a NÉBIH által a gazdálkodók számára elérhetővé tett késve jelentett események lekérdezésének lehetőségét kihasználni, és megfontolni azon egyedek visszavonását a kérelemből, amelyeknek ENAR eseményei az egységes kérelem benyújtását követően kerültek késve bejelentésre. A tejhasznú tehéntartás támogatás és a hízottbika tartás támogatás esetében már nincs lehetőség visszavonásra.

A lekérdezés lehetősége minden hozzáféréssel rendelkező falugazdász számára elérhető a NÉBIH ENAR oldalán, tehát a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara munkatársai is tudnak segíteni az egyeztetésben.

 A Magyar Államkincstár és a NÉBIH az alábbi linkeken adott tájékoztatást a késve jelentett ENAR eseményekkel kapcsolatban.

 Tájékoztató szarvasmarhatartók részére állattal kapcsolatos bejelentési határnapokról

Bejelentésköteles határidők szarvasmarha

Bejelentésköteles határidők juh és kecske

Késve jelentett ENAR eseményt? Ellenőrizze!

 A saját tenyészetek adatai hozzáférés igénylését követően minden állattartó, állattenyésztő számára elérhetők a NÉBIH ENAR oldalán, illetve önálló tenyészetek esetében ügyfélkapus bejelentkezést követően a NÉBIH Ügyfélprofil felületen is.

 A szarvasmarha ENAR esetében a 1219 – Késve jelentett szarvasmarha események, a juh ENAR vonatkozásában a 1220 – Késve jelentett juh/kecske események menüpontban kérdezhetők le az érintett adatok. Megyei körzetbe sorolt tenyészetek tartói a falugazdászoktól, vagy az ENAR felelőstől kérhetnek segítséget, illetve a 2961 bizonylaton tudnak hozzáférést igényelni, a NÉBIH ENAR oldalán, a zölddel kiemelt fülön megnyitható bizonylat kitöltésével (Regisztráció az ENAR-ba).

 NAK / Németh Csaba

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám