Mezőgazdasági termelés

A tavasz beköszöntével bizonyára többen is vágyakozva gondolhatnak arra, milyen felemelő érzés lenne saját lóval érkezni például a csíksomlyói búcsúra. A meghonosodott köztudatban Romániát (és esetenként Olaszországot) úgy jegyezzük, mint veszélyes terület, ahova nem javasolt saját állatot bevinni, de onnan nagyon hozni sem.

Nézzünk egy kis történeti áttekintést a helyzettel kapcsolatban:

A 2010/346/EU határozatot 2010-ben fogadták el, amikor Romániában a lovak fertőző kevésvérűsége endémiásnak minősült, és az említett tagállamban fennálló járványügyi helyzet állategészségügyi kockázatot jelentett az Unióban élő lófélékre nézve. A 2010/346/EU bizottsági határozatot a 90/425/EGK tanácsi irányelv 10. cikkének (4) bekezdése alapján fogadták el, és az említett határozat a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó romániai védőintézkedéseket állapít meg. Ezek a védőintézkedések kiegészítik a lófélék Unión belüli mozgására vonatkozó, a 2009/156/EK tanácsi irányelvben megállapított állategészségügyi feltételeket.

Időközben a 90/425/EGK irányelvet az (EU) 2017/625 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatályon kívül helyezte, a 2009/156/EK irányelvet pedig az (EU) 2016/429 rendelet helyezte hatályon kívül.

A betegség felszámolása terén elért előrehaladás eredményeként 2019-ben a Romániának a Románia regionalizálásáról szóló 2010/346/EU határozatot módosító (EU) 1886/2019 végrehajtási határozattal Románia területének több mint felében feloldották a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó korlátozásokat.

Nagyjából egy évvel ezelőtt, a Növények, Állatok, Élelmiszerek és Takarmányok Állandó Bizottságának 2022. februári ülésén Románia helyzetjelentést nyújtott be a Bizottságnak és a többi tagállamnak, amely bemutatta, hogy az adott tagállamban további jelentős előrelépés történt a lovak fertőző kevésvérűségének felszámolása terén, és területének egyes részei több mint 12 hónapja mentesek a betegségtől, vagy a betegség prevalenciája a más tagállamokban regionálisan megfigyelt határokon belül maradt. Ez azt mutatta, hogy a Románia területén végrehajtott, a lovak fertőző kevésvérűségére vonatkozó nemzeti felszámolási program hatékonynak bizonyult.

2022. május 4-én a Bizottság hatályon kívül helyezte a 2010/346/EU határozatot.

A NÉBIH releváns útmutatása 2022. augusztusában frissült. Ha valaki úgy dönt, hogy nekivág az útnak, akkor figyelmesen olvassa el a tájékoztatást, és feltétlen tegye meg a szükséges intézkedéseket a saját lova, és az itthoni lóállomány védelmében is, és ne feledjen el intézkedni a ló szállításához szükséges állategészségügyi bizonyítvány (INTRA) jóváhagyatásáról, és a TRACES-NT rendszerben történő rögzítéséről!

NAK / Pető Krisztina

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjuk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Ha Ön kamarai tag, akkor a belépést követően szakterületét, tevékenységét érintő személyre szabott információkat, híreket olvashat, illetve az e-Irodában ügyeket intézhet.

Amennyiben Ön még nem rendelkezik kamarai azonosítóval, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.


Lépjen be a kamarai azonosítója és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám