Mezőgazdasági termelés

Az öntözési közösségek együttműködésének támogatása c. felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:

 • Meglévő, közös érdekeltségű öntözőtelep(ek) üzemeltetése, fenntartása, fejlesztése
 • Új öntözési beruházások előkészítése.

A projekt műszaki-szakmai tartalmának meghatározásához többek közt az alábbi elvárások figyelembe vétele szükséges:

 • az agrárpolitikáért felelős miniszter, mint illetékes hatóság elismerésével, vagyis öntözési közösségként elismerésben részesült;
 • a támogatást igénylő szántóföldi növénytermesztési ágazat esetén legalább 100 hektár, zöldség-gyümölcstermesztési ágazat esetén legalább 10 hektár öntözését vállalja. A vállalás ellenőrzése az elismeréshez kötődik;
 • az öntözési tevékenységet 5 éven át fenn kell tartani;

Támogatás mértéke:

 • Az egy projektre adható maximális támogatási összeg legfeljebb ~90 M (250 000 eurónak megfelelő forintösszeg. )
 • A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 90 %-a.

 

Elszámolható költségek:

 • Előkészítés költségei
  • Jogszabály, hatóság általi előzetes tanulmányok, műszaki dokumentáció elkészítése (megvalósíthatósági tanulmány, környezeti hatásvizsgálat, előzetes vizsgálat, egységes környezethasználati engedélyhez kapcsolódó vizsgálat), háttértanulmányok, szakvélemények,
  • szükséges engedélyezési dokumentumok, műszaki tervek, kiviteli és tendertervek és ezek hatósági díjának (illeték, igazgatási szolgáltatási díj, egyéb eljárási költség) költségei, ideértve a művelési ág váltását, művelési ágból való kivétel adminisztratív költségét is,
  • tervellenőr költsége, ha alkalmazása jogszabály alapján kötelező,
  • közbeszerzési eljárások lebonyolításával kapcsolatos költségek (nem lehet több a projekt összes elszámolható költségének 1%-ánál)
 • Szolgáltatásvásárlások költsége (harmadik féltől megrendelt)
 • A projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak személyi jellegű ráfordításai
 • Útiköltség, kiküldetési költség (kizárólag Magyarországon belüli teljesítés számolható el)
 • Projektmenedzsment költségek
 • Általános (rezsi) költségek
  • Közüzemi szolgáltatások (pl. víz, gáz, elektromos áram, távhő és hulladékgazdálkodási közszolgáltatás, telefon, fax, internet, telekommunikáció, tűzifa, szén, egyéb tüzelőanyagok) költsége és díja,
  • állagmegóvás és karbantartás költsége.

A támogatási kérelmek benyújtására

 • március 8. napjától 2021. november 22. napjáig van lehetőség,

az alábbi értékelési szakaszokban benyújtott projektek szakaszonként együttesen kerülnek elbírálásra:

 • szakasz: 2021. március 8. - 2021. március 22.
 • szakasz: 2021. május 10. – 2021. május 24.
 • szakasz: 2021. július 12. – 2021. július 26.
 • szakasz: 2021. szeptember 13. - 2021. szeptember 27.
 • szakasz: 2021. november 8. - 2021. november 22.

További részletek, valamint a pályázati felhívás az alábbi linken érhető el:

https://www.palyazat.gov.hu/vp5-1652-21-az-ntzsi-kzssgek-egyttmkdsnek-tmogatsa#

 

(NAK/Tasnádi G.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése