Közös Agrárpolitika

A Kincstár számos tájékoztatójában, közleményében ismertette, hogy a támogatásokhoz kapcsolódó egyes előírások ellenőrzéséhez a Területi Monitoring Rendszert (TMR) alkalmazza. A TMR által feltárt esetleges ellentmondás tisztázása érdekében a gazdálkodóknak lehetősége van georeferált kép beküldésére a mobilGazda alkalmazáson keresztül. A mobilGazda alkalmazáson keresztül beküldött képek és a helyszíni ellenőrzésen vagy szemlén felvett adatok egymásnak való ellentmondása esetén a helyszíni ellenőrzés vagy szemle adatai az irányadóak.

Most csak az agrárkörnyezetgazdálkodásban (VP AKG) résztvevő gazdálkodókat érintő eseteket tekintjük át, de minden érintett ellenőrzési lehetőségről bővebb információt kaphatnak a 29/2024. (IV. 29.) számú Kincstár Közlemény mellékletéből.

VP AKG esetében az erózióérzékeny területeken – 12 % feletti lejtős területeket kell ezen érteni – nem megengedett a dohány, cukorrépa, takarmányrépa, burgonya, csicsóka termesztése. Továbbá számos szántó tematikus előíráscsoportban vetésszerkezeti előírások választható, vagy kötelező megtartása szükséges, így pl. a vetésszerkezetben legalább 15% szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5% zöldugar tartása.

 A fenti esetekben a TMR az ellenőrzés során azonosítja a területen található növény hasznosítási kategóriáját, és jelzést ad, ha az igényelttől eltérő hasznosítási kategória jelenlétét állapítja meg.

A túzokvédelmi gyep, alföldi madárvédelmi gyep, hegy- és dombvidéki madárvédelmi gyep, nappali lepke védelmi gyep és belvíz érzékeny gyep földhasználati kategóriában részt vevő táblák esetében is az inváziós és termőhely-idegen növényfajok megtelepedését és terjedését meg kell akadályozni, mechanikus védekezéssel vagy speciális növényvédőszer-kijuttatással.

Ezen esetekben a TMR jelzést ad, ha a táblán gyomos felszínborítás jelenlétét érzékeli.

Az öntözés tiltása is megjelenik különösen a Magas Természeti Értékű Területeken történő gazdálkodás esetében.

Ha a táblát az Egységes Kérelmen nem jelölték meg öntözöttként, de a műholdas elemzések alapján az öntözés ténye mégis valószínűsíthető (a táblán jelen levő növényzet vegetációja az öntözött területek vegetációjához hasonlít), úgy a TMR erről jelzést ad és az egységes kérelmet módosítani kell, vagy fotóval igazolni azt, hogy a területen az előírásoknak megfelelően nem került sor öntözésre.

A kaszálás területi, illetve időbeni ellenőrzésére is sor kerül, hiszen az VPAKG gyepterületeket legeltetéssel, illetve kaszálással hasznosítani kell, azonban biodiverzitás megőrzése érdekében számos időbeni korlát is meghatározott.

A TMR jelzést ad, amennyiben a területen a jellemző kaszálási időszakban nem történik a területen kaszálásra utaló vegetációs változás, illetve jelzi a kaszálás megtörténtét.

A VPAKG a kaszálásra vonatkozóan a védett faj egyedének védelme érdekében speciális szabályokat is megfogalmaz. Így van ez pl. az MTÉT szántó földhasználati kategória, kék vércse védelmi előírások esetében is, ahol pl. 5 ha-nál nagyobb tábla esetén minden kaszálásnál, szárzúzásnál a táblát két egyenlő részre kell osztani, az első 50 % kaszálásának befejezését követően a másik 50% kaszálását/szárzúzását csak 10 nappal később lehet elkezdeni.

Ilyen esetekben a TMR jelzést ad arról is, hogy az előírt időintervallumon belül, vagy kívül történik a területen kaszálásra utaló, előírt területarányt meghaladó vegetációs változás.

Szántó tematikus előíráscsoportokban elvárt, hogy a kötelezettségvállalási időszak alatt legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése vagy istállótrágya kijuttatása történjen.

A TMR az előírások által meghatározott véghatáridőhöz közel ad jelzést, amennyiben a zöldtrágya nem található meg a területen.

A nád aratása, és egyéb tevékenység végzése (különösen: szállítás, kihúzás) kizárólag december 1. és február 28. között engedélyezett.

A TMR jelzést ad, amennyiben az előírt időintervallumon kívül történik a terület kezelésére utaló vegetációs változás.

Fentiek szerint tehát ügyeljünk az általunk vállalt tematikus előíráscsoportokban meghatározott időintervallumok, térmértékek és termesztett kultúrákra vonatkozó előírások megtartására.

TMR tájékoztató levél nem számít előzetes kiértesítésnek, tehát nem jár szankcióval, azonban javasolt a levélben leírtak ellenőrzése az Egységes kérelemben is. Amennyiben indokolt pl. eltérő növénykultúra van ténylegesen a területen, úgy mielőbb javítsuk egységes kérelmünket. Amennyiben nem értünk egyet a megállapítással, úgy a MobilGazda alkalmazással készítsünk a megfelelő módon georeferált fényképet, s küldjük be azt a kérelmünkkel. Ha képkészítési feladatot kapunk, azt is célszerű a megadott időintervallumon belül megtenni. Ha lejárt a feladat, azt pótolhatjuk úgy, hogy saját részre készített fotónkat küldjük be kérelmünkkel. Célszerű mindezt megtenni, hisz ezáltal elkerülhetjük a helyszíni ellenőrzés általi időveszteséget.

További részleteket a MÁK honlapján az alábbi linken ismerhetnek meg:

https://www.mvh.allamkincstar.gov.hu/tamogatasok-listazo/-/tamogatas/15445682/tajekoztatok

 NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám