Környezetgazdálkodás

Már javában zajlik az Egységes kérelem beadásának folyamata, mely egészen június 10-ig tart, de természetesen nem szabad az utolsó pillanatokra hagyni a kifizetési/támogatási kérelmek benyújtását. A kérelmezéssel kapcsolatban fontos alaposan megismerni azokat a minimumkövetelményeket, amelyek az alaptámogatásért is elvártak. Mik ezek az elvárások?

Összességében a lényeg, hogy a szántóterületet, az állandó gyepterületet és az állandó kultúrával fedett földterületet növénytermesztésre vagy legeltetésre alkalmas állapotban kell tartani. Fontos, hogy a szántóterületen, az állandó gyepterületen vagy az állandó kultúrával fedett területen a tárgyévben mezőgazdasági termelés legyen vagy ha mindez nem történik meg, akkor ügyelni kell arra, hogy a gyomok – ideértve a veszélyes gyomnövényeket, valamint a nádat – és a hasznosítás szempontjából nemkívánatos fás szárú növények legfeljebb olyan mértékben legyenek csak jelen, hogy ne álljon fenn a szántóterület, az állandó gyepterület vagy az állandó kultúrával fedett terület „nagymértékű, súlyos lágyszárú vagy fás szárú gyomosodása”* vagy „nagymértékű, súlyos, maradandó fás szárú gyomosodása”**. Ha mindezek mégis fennállnak, úgy a terület adott évben nem támogatható, sőt a maradandó fás szárú gyomosodás esetén a terület a MePAR-ban is nem támogatható területté válik.

Az állandó és az ideiglenes gyepterületen ne legyen a helytelen legeltetési módból eredő károsodás (túllegeltetés), amelynek során rövidre rágás és taposás következtében a gyep foltokban kiritkul és a talajfelszín legalább 50%-ban fedetlenné válik (TMR ellenőrzi). Ugyanitt ügyelni kell arra, hogy a gyepalkotó fűfajok – a nád kivételével – és takarmánynövények túlsúlyban legyenek, és ne legyen látható az előző évből ottmaradt növedék (kóró), amelynek szaporító képletei is elnyíltak.

Ugyancsak elvárt, hogy a fás szárú gyümölcs- és szőlőültetvények esetében a gyommentesen tartási kritériumon túlmenően az ültetvényben a térállásból számított hektáronkénti tőszámot alapul véve a hiányzó, kiszáradt vagy más okból termőképtelenné vált egyedek aránya ne haladja meg a 30%-ot, ha meghaladja, úgy a terület adott évben nem támogatható.

Ügyelni kell arra is, hogy a nem termelő tájképi elemekként és egyéb tájképi elemekként megjelölt (NPLFA) területeken meg kell akadályozni, hogy a veszélyes gyomnövények – aranka, parlagfű, selyemkóró (vaddohány) - és az EK rendeletben felsorolt inváziós növények - pl. gyalogakác - megtelepedjenek. Amennyiben e területeken az az inváziós növények jelenléte meghaladja az NPLFA területének a 10%-át, úgy a terület a támogatás szempontjából nem vehető figyelembe.

Gyep újratelepítésére tárgyév január 1. és március 31. vagy a tárgyév november 1. és december 31. közötti időszakban van lehetőség, míg állandó kultúra újratelepítésére tárgyév január 1. és március 31. vagy a tárgyév október 1. és december 31. közötti időszakban van lehetőség.

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám