Környezetgazdálkodás

Az EMVA Irányító Hatóság közleményében ismerteti, hogy a VP4-10.1.1-21 kódszámú „Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés” című felhívás – talajvizsgálati kötelezettség határidejét érintő – módosításra kerül.

A felhívás tervezett módosítása szerint, amennyiben a támogatást igénylő nem rendelkezik 5 éven belüli talajvizsgálattal, úgy legkésőbb a 2022. évi Egységes Kérelem benyújtásának jogvesztő határnapjáig (2022. június 9-ig) kell a talajvizsgálati kötelezettséget teljesíteni az eddigi szankciómentes határnap (május 16.) helyett. A vizsgálat meglétét helyettesíti az akkreditált talajlaboratórium által a talajminta leadásáról kiállított, a felhívás 6. számú melléklete szerinti átvételi igazolás példánya, mely a vállalt előírás ellenőrzésekor a laboratórium vizsgálati eredményének kiadásáig teljesítésként kerül elfogadásra.

A közlemény az alábbi linken érhető el:

NAK/ Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése