Fiatal gazdálkodó

A fiatal mezőgazdasági termelők indulásához a 2015. évben igényelhető támogatásnál nyilatkozatokat szükséges benyújtani az 5. évre tett vállalásokra vonatkozóan a felszólító végzés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

Többek között az elért üzemméretről is nyilatkoznia kell a gazdáknak. Ennél a pályázatnál még az EUME érték szerint kellett megadni az üzemnagyságot. Ügyelnünk kell arra, hogy a számításnál a kérelem benyújtásának évének január 1. napján hatályos forint/euro árfolyamot használjuk (315,54 Ft). Az üzemméret-számítás alapjául szolgáló földterületek tekintetében az ügyfelet földhasználatbejelentési kötelezettség terheli. A földhasználati lapokat a Kincstár minden kérelem esetében ellenőrzi.

Ne felejtsük el csatolni a főlapot, a termőföld betétlapot, valamint akinél releváns ott az állatállomány betétlapot.

Amennyiben vállalta, hogy fenntartja életvitelszerű tartózkodási helyét tanyán vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településen, vagy vállalta, hogy tanyára vagy 1000 fő alatti lakosságszámú településre költözik a működtetési időszak első évének végére, és ezen szempontra pontot kapott, akkor a nyilatkozatához mellékelnie kell a lakcímet igazoló hatósági igazolvány másolatát vagy az adott település polgármesteri hivatala által a személyiadat- és lakcímnyilvántartás alapján kiállított eredeti lakcímigazolást.

Főállásban foglalkoztatott munkavállalóval kapcsolatos vállalás esetén a munkaszerződést ne felejtsük el csatolni.

A közleményt és a mellékletek elérhetik itt.

NAK/ Németh Bálint

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése