Fiatal gazdálkodó

Kedvező változás jelent meg a VP2-6.1.1-16 kódszámú, azaz a „Fiatal mezőgazdasági termelők számára nyújtott induló támogatás” című felhívással kapcsolatban.


A pályázati felhívás kiválasztási kritériumok között szereplő, tartalmi értékelési szempontok között található minőségrendszerhez való csatlakozás határidejét érinti csak a módosítás. A minőségrendszerekhez való csatlakozás, plusz vállalás volt, amelyért plusz pontokat kapott a pályázó. A módosítás értelmében amennyiben a támogatást igénylő vállalta, hogy csatlakozik minőségrendszerhez, azt a működtetési időszak negyedik évének december 31. napjáig kell teljesítenie.   

Felhívjuk a figyelmet, hogy a minőségrendszerekhez való csatlakozás csak az alábbi rendeletben szereplő rendszerekhez való csatlakozás esetén fogadható el: a 1305/2013/EU rendelet 16. cikk (1) bek. a) pontjának i, iii, iv, v alpontjai szerint megállapított minőségrendszerek.

A későbbi szankciók elkerülése érdekében fontos, hogy az érintettek tisztában legyenek a vállalásaikkal, illetve a pályázati felhívásban szereplő kötelezettségekkel, így azok időnkénti átolvasása, nyomon követése javasolt.

A módosított felhívás itt érhető el.


(NAK/Szomi E.)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése