Feltételesség

Az Agrárminisztérium a 33/2024. (V. 30.) AM rendeletével több jogszabály mellett módosította a Feltételesség egyes előírásaira, kötelezettségeire vonatkozó rendelkezéseket az alábbiak szerint.

Egyértelműen meghatározásra került, hogy a feltételesség részét képező JFGK1 vonatkozásában – mely a Mezőgazdasági eredetű foszfátszennyezés és az öntözési célú vízhasználatra vonatkozó ellenőrzési szempontokat rögzíti – az erózió veszélyeztetett területek elnevezés alatt a továbbiakban a MePAR-ban lehatárolásra került 12%-nál nagyobb lejtésű, valamint egyéb erózióval érintett  területeket meghatározó fedvény szerinti területet kell érteni, s nem vonatkozik a kizárólag deflációs kockázatnak kitett területekre.

Pontosításra került továbbá a talajtakarás nélküli pihentetett terület fogalma. A korábbi rendelkezésekből ismert volt, hogy minden esetben fenn kell tartani a minimális talajborítást július 15-től legalább szeptember 30-ig, ami vonatkozik a talajtakarás nélküli pihentetett területre is, hiszen ezen érzékeny időszakban a legnagyobb a kockázata a talaj vízvesztésének, felforrósodásának – mely a talajéletre is negatív hatással bír. E szerint a talajtakarás nélküli parlag esetében a január 1. és július 14. között semmilyen növénykultúrát nem lehet vetni vagy telepíteni és nem takarítható be róla semmi. Továbbá ezen időszakban kizárólag tisztító kaszálás és mechanikai gyomirtás végezhető. Fentiek alól kivételt képez a július 15. utáni talajtakarást szolgáló talajelőkészítés és vetés vagy telepítés, mely munkálatok június 15. és július 14. közötti időszakban is lehetségesek.

Fentieken túl beemelésre került a szankciós mellékletbe, hogy a derogációs 2023. támogatási évben, ha a mezőgazdasági termelő nem jelölte valamely élelmiszercélú termelésben résztvevő területére e derogációs parlagot az Egységes Kérelemben, de rendelkezik elegendő olyan területtel, ami megfelel a derogációs parlag fogalmának, úgy csupán elhanyagolható mértékű szankcióra számíthat, mely első alkalommal gyakorlatilag nem kerül figyelembevételre.

2024. támogatási év vonatkozásában az orvosi somkóró is bekerült a nitrogénmegkötő növények listájába.

A teljes jogszabály az alábbi linken érhető el:

16/2024. (IV. 9.) AM rendelet - Nemzeti Jogszabálytár (njt.hu)

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám