Feltételesség

A KAP egyszerűsítésére vonatkozó uniós egyeztetések hatására az Agrárminisztérium közleményében ismerteti a hazai rendszerre vonatkozó, közvetlen és egyes Vidékfejlesztési támogatások alapját képező Feltételesség előírásrendszerében várható változtatási irányokat.

Az alábbi hazai lehetőségek állnak rendelkezésre már a 2024-es igénylési évre:

1. Azokat a gazdálkodókat, akik a KAP stratégiai terv és az 1305/2013/EU rendelet alapján 2025. december 31-ig VP keretében egyaránt részesülnek területalapú támogatásban és ezért feltételességre vonatkozó ellenőrzés alá esnek, mentesülni fognak a kölcsönös megfeleltetési ellenőrzések és a szankciók alkalmazása alól.

2. A feltételesség szankciókat nem kell alkalmazni azon mezőgazdasági termelők esetében, akiknek a meghatározott területe nem haladja meg a 10 hektárt.

3. A HMKÁ 6-ra – azaz a talajtakarásra - vonatkozó egyszerűsítési lehetőség a rizs vagy indiánrizs termesztésére használt területek esetében lesz lehetséges, azzal, hogy a talajtakarást nem kell teljesíteni azon talajtakarás nélkül – szellőztetés, simítózás vagy szintezés mellett – pihentetett (kikapcsolt) területeken, amelyeket a tárgyévet megelőző évben rizs vagy indiánrizs termesztésére használtak.

4. A HMKÁ 7- azaz a vetésváltás - kiegészül a növénytermesztés diverzifikációjával. Tehát a HMKÁ 7-et vagy a vetésváltással, vagy akár a növénytermesztés diverzifikációjával is teljesítheti a gazdálkodó az alábbiak szerint:

a) a 10 hektár feletti, de legfeljebb 30 hektár szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő tárgyévben legalább kétféle szántóföldi növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el,

b) a 30 hektár feletti szántóterülettel rendelkező mezőgazdasági termelő legalább háromféle növénykultúrát termeszt, azzal, hogy a legnagyobb területen termesztett növénykultúra a szántóterületnek legfeljebb 75%-át foglalhatja el és a két legnagyobb területen termesztett növénykultúra együttesen nem haladhatja meg a szántóterület 95%-át.

A mentesülő üzemtípusok változatlanok. A különböző növénykultúrák arányának kiszámítása során a diverzifikáció esetében a főnövény az a növény, amelyik május 1. napjától szeptember 30. napjáig tartó időszakban a leghosszabb ideig a területen lesz.

HMKÁ 8 vonatkozásában – 4-7 % nem termelő tájképi elem ill. terület kijelölése - is egyszerűsítést tartalmaz az uniós csomag, azonban ennek lehetőségét 2024-re már nem lehet kihasználni, mivel éltünk a 2024-re vonatkozó HMKÁ 8 derogációval, mely keretében a HMKÁ 8 nem termelő elem és terület kijelölési kötelezettség – vagy talajtakarásos parlaggal, vagy nitrogénmegkötő növénnyel, vagy másodvetéssel, tájképi elemekkel, vagy ezek kombinációjával  -4%, az AÖP kötelezettsége pedig 5-5 %-ról 1-9%-ra módosult és a derogációt és az egyszerűsítést nem lehet egyszerre alkalmazni.

Azonban 2025-ben már alkalmazásra kerül az alábbi lehetőség:

 • A HMKÁ 8 -ból a nem termelő területek kijelölésének kötelezettsége törlésre kerül azzal, hogy az AÖP-ben lesz ilyen előírást, mert ott a bevételkiesés kompenzálható. A HMKÁ 8-ban marad a védett tájképi elemek megőrzése és a sövények, fák kivágásának, metszésének, csonkításának tilalma a költési és fiókanevelési időszakban.

A teljes hír az alábbi linken érhető el:

https://kap.gov.hu/news/2024-04-26/152259/brusszel-meghatralt-es-elfogadta-gazdalkodok-terheit-csokkento-javaslatokat

 

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám