Feltételesség

A támogatások alapfeltételeit 2022. december 31-ig a Kölcsönös Megfeleltetés (KM) tartalmazta, majd 2023-tól – az esetek zömében - felváltotta a Feltételesség, mely magába ötvözte a KM és a Zöldítés egyes elemeit.

Azonban 2023-ban és jelen 2024-es évben is vannak még olyan támogatások, ahol a KM és a Feltételesség szabályait is be kell tartani alapfeltételként, bár a két előírásrendszer jelentősen átfed.

1. A Kölcsönös megfeleltetés esetében 2024-ben is

 • a Helyes Mezőgazdasági és környezeti Állapot (HMKÁ) előírásait a 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet tartalmazza, míg
 • a Jogszabályban foglalt gazdálkodási követelményeket a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet

Mely támogatásokra vonatkozik a Kölcsönös megfeleltetés előírásrendszere is a Feltételesség mellett?

 • VP-M15 Erdő-környezetvédelem (ÚMVP - EMVA erdő környezetvédelem)
 • VP3-14.1.1-23 A tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás (VP-tejszerkezet)
 • VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása, első kiviteli támogatás igénylése
 • VP4-15.1.1-17 Erdő-környezetvédelmi kifizetések
 • VP5-8.2.1-16 Agrár-erdészeti rendszerek létrehozása
 • VP3-14.1.3-22 Kiskérődző állatjóléti támogatás
 • VP3-14.1.2-22 Méh állatjóléti támogatás
 • VP3-14.1.4-22 Baromfi állatjóléti támogatás

A Kölcsönös megfeleltetés kézikönyvünk az alábbi linken érhető el:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/618-kolcsonos-megfeleltetes-gazdalkodoi-kezikonyv/file

2. Feltételesség szabályrendszerét – mind a HMKÁ, mind a JFGK vonatkozásában

a) 2023 -ban az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló 14/2023. (IV. 19.) AM rendelet határozta meg.

b) 2024 vonatkozásában a Feltételesség előírásrendszerét – HMKÁ és JFGK – a Közös Agrárpolitika Stratégiai Tervből nyújtott támogatások igénybevétele során alkalmazandó feltételekről szóló a 16/2024. (IV. 9.) AM rendelet foglalja magába

Az alábbi támogatások esetében a Feltételesség szabályait az üzem egész területén be kell betartani a támogatásokért cserébe (A KM-t nem):

 • A fenntarthatóságot elősegítő alapszintű jövedelemtámogatás (BISS)
 • A fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás (CRISS)
 • A fiatal mezőgazdasági termelők támogatása
 • Cukorrépa termesztés támogatása (CIS)
 • Rizstermesztés támogatása (CIS)
 • Zöldségnövény termesztés támogatása (CIS)
 • Ipari zöldségnövény termesztés támogatása (CIS)
 • Ipari olajnövény termesztés támogatása (CIS)
 • Extenzív gyümölcstermesztés támogatása (CIS)
 • Intenzív gyümölcstermesztés támogatása (CIS)
 • Termeléshez kötött közvetlen anyajuhtartás támogatása (CIS)
 • Termeléshez kötött közvetlen anyatehéntartás támogatása (CIS)
 • Termeléshez kötött közvetlen hízottbikatartás támogatása (CIS)
 • Tejhasznú tehéntartás támogatása
 • Szemes fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása (CIS)
 • Szálas fehérjetakarmány-növény termesztés támogatása (CIS)
 • Agro-ökológiai program
 • VP-M08 Mgte támogatás (ÚMVP - EMVA mezőgazdasági területek erdősítése)
 • VP4-11.1.-11.2.-18 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
 • VP4-10.1.1-21 Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés
 • VP4-11.1.1-11.2.1-21 Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása
 • VP5-8.1.1-16 Erdősítés támogatása jogcímben a fenntartó, ápolási és jövedelempótló kifizetések
 • KAP-RD23-1-24 – Natura 2000 mezőgazdasági területeknek nyújtott kompenzációs kifizetések;
 • KAP-RD34-1-24- Erdő területeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések

Feltételességre HMKÁ előírásait tartalmazó kézikönyveinket az alábbi linken érheti el:

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/7653-a-feltetelesseg-szabalyrendszere-a-2023-2027-es-tamogatasi-idoszakban-2024/file

https://www.nak.hu/kiadvanyok/kiadvanyok/7411-tajekoztato-a-hmka-eloirasokrol-2023/file

Felhívjuk tehát a figyelmet, hogy azon ügyfelek, akik egységes kérelmükben mindkét jogcímcsoportból nyújtanak be igénylést, gazdaságuk teljes területén a KM és a Feltételesség előírásait, vonatkozó jogszabályait egyaránt kötelesek megtartani!

NAK / Sztahura Erzsébet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám