Erdőgazdálkodás

A cikk frissült: 2024.04.02-án

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága 2024. március 20-án közzétette a 2023-2027 közötti támogatási időszakra vonatkozó erdészeti kiírások közül a KAP-RD41-2-24 kódszámú „Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása” című pályázati felhívást.

A Vidékfejlesztési Programban (VP) az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítására kiírt felhíváshoz hasonlóan a címben jelölt KAP felhívásra is az erdészeti hatóság által az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (Evt.) alapján nyilvántartásba vett erdőgazdálkodók nyújthatnak be támogatás kérelmet, ami egyben kifizetési kérelem is.

A felhívás keretében a kedvezményezett helyreállítási alaptevékenységre és kiegészítő tevékenységre nyújthatja be támogatási/kifizetési kérelmét.

A kérelem továbbra is évente egyszer adható be az Egységes Kérelem benyújtására nyitva álló időn belül.

A fontosabb változások röviden az alábbiak:

 • A töréskárral/széldöntéssel érintett területen a károsodott faanyag letermelése az eddigiektől eltérően kiegészítő támogatásként igényelhető. A támogatás mértéke 1300 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.
 • Kiegészítő támogatásként megmaradt a meredek padka, illetve rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítése. A támogatási összeg nem változott, viszont módosult a rőzsefonat vagy talajfogó gát létesítésére adható maximális támogatási összeg, amely most már 200 eurónak megfelelő forintösszeg hektáronként.
 • Ugyanazon terület vonatkozásában támogatást nem igényelhet:
  • az erdőgazdálkodó VP vagy a KAP keretében telepített erdő esetében a telepítés elsőkivitelét követő két évben,
  • az az erdőgazdálkodó, aki/amely a VP keretében meghirdetett „Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok megelőzése” (VP5-8.3.1-17) vagy a KAP ST keretében meghirdetett „Az erdőpotenciált veszélyeztető biotikus és abiotikus károk megelőzése” (KAP-RD41-1-24) felhívás vonatkozásában a káreseményt követően támogatási jogosultsággal rendelkezik „fenyő tisztítási anyag eltávolítása” tevékenységre,
  • az az erdőgazdálkodó, aki/amely a VP keretében meghirdetett „Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek” (VP5-8.6.2-16) vagy a KAP ST keretében meghirdetett „Fiatal erdők állománynevelésének támogatása” (KAP-RD40-1-24) felhívás szerint a káreseményt követően támogatási jogosultsággal rendelkezik „tisztítás” tevékenységre.

A VP az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítás című felhívás és a KAP erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása című felhívás közötti egyezőségeket, különbségeket az alábbiakban foglaljuk össze:

A cikk megjelenése óta módosult a felhívás!

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága tájékoztatta a támogatást igénylőket, hogy a 2024. március 20. napján megjelent „Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása” című (KAP-RD41-2-24 kódszámú) pályázati felhívás kiegészült a kötelezően csatolandó mellékletek listájával, melyet annak 13. pontja tartalmaz.

A módosított pályázati felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetők el: Az erdőpotenciál abiotikus vagy biotikus károkozást követő helyreállítása című (KAP-RD41-2-24 kódszámú) pályázati felhívás (kap.mnvh.eu)

NAK / Erdészet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám