Erdőgazdálkodás

A Közös Agrárpolitika Irányító Hatósága 2024. március 19-én közzétette az KAP-RD34-1-24 kódszámú „Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések” című pályázati felhívást, amely a 2023-2027. közötti támogatási időszakra vonatkozó első erdészeti kiírás.

Az erdészeti hatóság által bejegyzett erdőgazdálkodók eddig is kérhettek a Natura 2000 hálózatba tartozó erdőterületeikre támogatást, mely a jelen felhívás alapján 2027-ig továbbra is nyitva álló lehetőség minden nyilvántartásba vett erdőgazdálkodónak, aki Natura 2000 hálózatba tartozó erdőterületen gazdálkodik.

Néhány változás, új elem is bevezetésre került:

 • kibővült a támogatásban részesíthetők köre, hiszen az előző ciklusban voltak olyan szervezetek, melyeket a felhívás kizárt a támogatásra jogosultak köréből;
 • kibővült a támogatható területek listája is: a megjelent felhívásban nem csak a Natura 2000 hálózatba tartozó erdőrészletek támogathatók, hanem azon erdőrészletek is, amelyek nem Natura 2000 besorolásúak, de az Országos Erdőállomány Adattárban védett, vagy fokozottan védett természetes, természetszerű, származék, vagy átmeneti természetességű erdők;
 • a pályázati felhívásban a támogatás összeg az eddigiektől eltérőn nem csak természetességi állapottól, faállománytípustól és korcsoporttól függ, hanem attól is, hogy a kedvezményezett az adott erdőrészletre a támogatási kérelmét ötnél kevesebb, vagy több alkalommal nyújtotta be.

A kérelem továbbra is évente egyszer adható be az Egységes Kérelem benyújtására nyitva álló időszakon belül. Az előző ciklushoz hasonlóan a támogatási kérelem egyben kifizetési igénylésnek minősül.

A pályázati felhívás és mellékletei az alábbi linken érhetők el: https://kap.mnvh.eu/news/2024-03-19/092035/megjelent-az-erdo-teruleteknek-nyujtott-natura-2000-kompenzacios-kifizetesek

 A VP Natura 2000 erdőterületeknek nyújtott kompenzációs kifizetési felhívás és a KAP Erdőterületeknek nyújtott Natura 2000 kompenzációs kifizetések című kiírása közötti egyezőségeket, különbségeket az alábbiakban foglaltuk össze: 

* A Bizottság (EU) 2022/2472 rendelete (2022. december 14.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének alkalmazásában a mezőgazdasági és az erdőalapú ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott támogatások bizonyos kategóriáinak a belső piaccal összeegyeztethetőnek nyilvánításáról az alábbiak szerint korlátozza a Natura 2000 kompenzációs támogatások mértékét:

 „4. cikk

Bejelentési küszöbértékek

(1) E rendelet nem alkalmazandó olyan egyedi támogatásokra, amelyek bruttó támogatási egyenértéke meghaladja a következő küszöbértékeket:

 1. e) a 33. cikkben említett, a Natura 2000 területekhez kapcsolódó hátrányok leküzdéséhez nyújtott támogatás esetében:

500 EUR/hektár/év a legfeljebb öt évig tartó kezdeti időszakban és 200 EUR/hektár/év azt követően;”

 A korlátozás alól az egyes tagországok megalapozott indoklással kérhetnek kivételt, amit Magyarország meg is tett. A kérelem elbírálására azonban még nem került sor, így a most megjelent támogatási felhívásban a korlátozást nem lehetett figyelmen kívül hagyni. A támogatási felhívást ugyanakkor igyekeztek úgy megszövegezni, hogy ha az engedély megérkezik, akkor a magasabb támogatási összegeket a felhívás módosítása nélkül alkalmazni lehessen.

 A felhívás támogatási mértékeket tartalmazó táblázatainak felvezető szövegei egyelőre nem feltétlenül tükrözik a fent leírtakat, sőt, a táblázatokban szereplő hivatkozások talán hibásak is. Ezt jelezzük az Irányító Hatóság részére, és bízunk benne, hogy a szükséges javításokat mielőbb átvezetik.

  NAK / Erdészet

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

Őstermelői adatok lekérdezése

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám