Erdőgazdálkodás

A palyazat.gov.hu honlapon megjelent tájékoztatás szerint módosult a „VP5-8.4.1-16. Az erdőgazdálkodási potenciálban okozott erdőkárok helyreállítása” című felhívás, amelynek értelmében meghosszabbításra került a támogatási kérelmek benyújtásának határideje.

Az idei extrém aszály a hazai erdőállományokat sem kímélte. Mivel az új KAP keretében elérhető, vonatkozó pályázati lehetőségek megjelenésének ideje egyelőre bizonytalan, viszont a károsított erdőgazdálkodási potenciál helyreállítása sürgető, ezért az a döntés született, hogy az ezt célzó VP felhívásban előírt támogatás még 2023-ban is igényelhető lesz.

Fontos, hogy csak olyan káresemények esetén nyújtható be a kérelem, ahol korábban a gazdálkodó vagy a szakszemélyzet eleget tett bejelentési kötelezettségének, azaz az „Erdővédelmi kárbejelentő lap”-on az NFK részére jelentette a kárt, és a károsodás mértéke az illetékes erdészeti hatóság által igazoltan eléri a meghatározott mértéket.

A helyreállítási alaptevékenység aszálykár esetében mesterséges erdősítéssel, vagy gyökérsarjaztatással történő helyreállítást, pótlást jelent. A támogatási összegek célállománytípus csoportonként elkülönítve kerültek meghatározásra: Tölgy-Bükk és Egyéb keménylomb, Egyéb lágylomb és fenyő; Akác; Nemesnyár.

(Természetesen az egyéb -felhívásban felsorolt - károsítások esetében is igényelhető a támogatás.)

A helyreállítási alaptevékenységek mellett, illetve azzal együtt padka, vagy rőzsefonat és talajfogó gát létesítése is támogatható.

A támogatási kérelmet - egyúttal kifizetési igénylést- a 2023-as Egységes Kérelem benyújtására meghatározott időszakban lehet majd beadni.

A felhívás jelenleg hatályos dokumentációja innen érhető el.

NAK/ Dósa Ildikó

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése