Élelmiszer-feldolgozás

A tagállamok hosszú, akár 10 éves átmeneti időszakot is meghatározhatnak a szabályokhoz való alkalmazkodásra. 

Korábban már adtunk hírt a tervezetről, ami 2021. május 12-én lépett bizottsági elfogadási szakaszba, majd július 29-én jelent meg az EU hivatalos lapjában. A hivatkozott rendeletben kiegészítő szabályokat állapítanak meg az (EU) 2019/787 rendelethez a szeszes italok földrajzi jelzései tekintetében, különösen a bejegyzés iránti kérelemmel, termékleírás módosításával, bejegyzés törlésével, valamint a földrajzi jelzések nyilvántartásával kapcsolatban. 

Bejegyzési kérelem esetén különösen figyelni kell arra, hogy a beadásra kerülő egységes dokumentum a termékleírás pontos összefoglalója legyen, amelyre a Bizottság alapozhatja a kérelem értékelését, más tagállamok és érdekelt felek pedig a földrajzi jelzés érvényesítését. Ugyanezen okokból a tagállamok által a Bizottsághoz benyújtott kérelmezési dokumentációnak tartalmaznia kell a termékleírás közzétételére való elektronikus hivatkozást, melyet a tagállam közigazgatási rendszerének megfelelően tettek közzé. Amennyiben az egységes dokumentum konkrét követelményeket tartalmaz a csomagolásra vonatkozóan, akkor mellékelni kell arra vonatkozó indokolást, hogy – az uniós jogot, különösen az áruk szabad mozgására és a szolgáltatások szabad nyújtására vonatkozó uniós jogot is figyelembe véve – a minőség megőrzése, a származás garantálása vagy az ellenőrzés biztosítása érdekében a csomagolásnak miért kell a meghatározott földrajzi területen történnie. A bejegyzés iránti kérelem akkor fogadható el, ha a Bizottság azt hiánytalannak ítéli, és megfelel a vonatkozó szabályoknak. Amennyiben a Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy kérelem nem fogadható el, akkor tájékoztatja az érintett tagállam vagy harmadik ország hatóságait, vagy adott esetben a harmadik országban letelepedett kérelmezőt az elfogadhatatlanság okairól. 

Ha a kérelem valamely tagállam földrajzi területére vonatkozik, a földrajzi árujelző bejegyzésére irányuló kérelmet az adott tagállam hatóságaihoz kell benyújtani. Amennyiben a tagállam a megfelelő közzététel érdekében nemzeti felszólalási eljárást indított, és ott az érintett gazdasági szereplők nehézségeket jeleztek, akkor a termékleírás teljesítéséhez szükséges nehézségek leküzdése érdekében átmeneti időszak biztosítható, feltéve, hogy az érintett gazdasági szereplők a kérelemnek a tagállami hatóságokhoz történő benyújtását megelőző legalább 5 éven keresztül folyamatosan és jogszerűen forgalmazták a szóban forgó szeszes italt az érintett elnevezések alatt. Az átmeneti időszak azon a napon kezdődik, amikor a kérelmezési dokumentáció benyújtásra került a Bizottsághoz, és a lehető legrövidebbnek kell lennie. Időtartama nem haladhatja meg a 10 évet. 

 

(NAK/Pető Krisztina)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

 

Őstermelői adatok lekérdezése