Adózás

Hazánkban a rövid ellátási lánc (REL) többféle formában működik, vannak a piacos rendszerűek, ahol a termelő és a fogyasztó közvetlenül találkozik és vannak webes, vagy az átadópontos megoldással működők. Az utóbbiaknak nyújt jogszabályi lehetőséget többek között a bizományosi, illetve a letéti rendszerben működő, megbízás alapján történő értékesítési konstrukció.

A termelők új piaci értékesítések közül választhatnak úgy mint, bevásárló- és kosárközösségek, átadópontokon vagy weboldalon keresztüli értékesítések. Ezekről a REL értékesítési módszerekről a Helyi termék kézikönyvben részletesen olvashatnak.

A hazai értékesítési gyakorlatban gyakran találkozunk a bizományosi szerződés jogintézményével. Ezen szerződés keretében a bizományos közvetítő tevékenységet végez a megbízója és egy harmadik személy között [habár a valóságban ez inkább szolgáltatás jellegű ügyletnek tekinthető, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) szempontjából termékértékesítésnek minősül].

Fontos megkülönböztetni a bizományosi szerződést az egyszerű megbízástól. Bizomány esetén a megkötendő szerződés (pl. adásvétel) a bizományos és a harmadik személy között jön létre, de a megbízó javára, addig megbízás esetén, ha a megbízottat szerződéskötésre is feljogosították, akkor a szerződést a megbízója nevében köti a harmadik személlyel. A bizományosi értékesítés azért is speciális konstrukció, mert habár a bizományos saját maga nem tulajdonos mégis jogosult arra, hogy a termék tulajdonjogát átruházza, vagy megszerezze.

Az Áfa tv. alapján bizományosi ügyletnél mindig két adásvétel történik, az első a megbízó és a bizományos, míg a második a bizományos és a harmadik fél között.

A bizományosi értékesítések kétirányúak lehetnek, eladási és vételi bizományosi konstrukciókat különböztethetünk meg.

Eladási megbízásnál attól, hogy a termék a bizományosnak átadásra kerül (javasolt a feleknek az átadásról bizonylatot kiállítani), még nem teljesül a konstrukció, ahhoz az kell, hogy a bizományos harmadik személy részére értékesítse a terméket. A bizományosi konstrukció maradéktalanul akkor teljesül (mind bizományos – harmadik személy, mind megbízó és bizományos viszonylatban), amikor a harmadik személy a terméket megvásárolja, ettől az időponttól kezdődően élhet a tulajdonosként a termék feletti rendelkezés jogával. Fontos az ügyletben résztvevő felek abbéli megállapodása, hogy az értékesítésről a lehető legrövidebb időn belül informálja a bizományos a megbízót, hogy a megbízó lehetőség szerint 8 napon belül ki tudja állítani a saját számláját, mentesülve ezzel a késői számlázás esetleges negatív következményei (bírság, pótlék, adóhiány) alól.

A bizományosi értékesítés teljesítési időpontját az Áfa tv. 10. § rendelkezéseiből kiindulva kell megállapítani, ugyanis a teljesítési időpont szabályok között nincs erre az esetre vonatkozó iránymutatás. A tulajdonosként való rendelkezési jog átszállása akkor minősül termékértékesítésnek a bizományos és a megbízó relációjában, ha harmadik fél és a bizományos közötti termékértékesítés teljesítésbe megy. A fentiek értelmében vételi megbízásnál a bizományos akkor teljesít a megbízója felé, mikor megvásárolja a megbízójának szánt terméket, eladási megbízásnál, pedig a megbízó akkor teljesít a bizományos felé értékesítést, mikor a bizományos eladja a bizományba átvett terméket. Eladási megbízásnál így előbb történik a termék rendelkezésre bocsátása a bizományosnak, mint az Áfa tv. szerinti termékértékesítés. A vételi megbízásnál, pedig már akkor teljesít a megbízó a bizományos felé, mikor részére megvásárolja a terméket, még úgy is, ha csak később bocsátja azt a rendelkezésére.

Eladási megbízásnál tehát, a megbízó olyan teljesítési időponttal állítja ki a számlát a bizományos felé, amilyen időponttal a bizományos számláz a saját vevője felé. Vételi megbízásnál a bizományos azt a teljesítési időpontot szerepelteti a megbízó felé kiállított számlán, amelyik időpont a felé kiállított szállítói számlán szerepel [az említett teljesítési időpont szabályok az Áfa tv. 10. § és az Áfa tv. 55. § együttes értelmezéséből vezethetőek le]. Tekintettel arra a körülményre, hogy az eladási bizománynál nehézkes a teljesítési időpontok egyezőségét betartani, ezért megoldást jelenthet – feltéve, hogy a megbízás tárgyának jellege azt lehetővé teszi – ha a felek időszaki elszámolásban állapodnak meg (Áfa tv. 58. §), ami által mentesül a megbízó – jellemzően a hó végi ügyletek miatti – a folyamatos önellenőrzési kötelezettség alól.

Fontos megjegyezni, hogy a megbízó és a bizományos közötti viszonylatban a bizományosnak járó díjazás az adóalapot csökkenti, ha a megbízás termékértékesítésre, illetve növeli, ha a megbízás termékbeszerzésre irányul, tekintettel arra, hogy a bizományosi díj nem önálló szolgáltatásként jelenik meg.

 

NAK / Dr. Buzás Tivadar

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám