Nemzetközi hírek

Az EU Horizont Európa kutatási és innovációs programja keretében meghirdetett missziók, azaz küldetések, olyan tudományterületeken átívelő akciók sorozata, melyek egy mérhető cél elérését tűzik ki meghatározott időkereten belül. Konkrét megoldásokat kínálnak napjaink legnagyobb kihívásaira, összekapcsolják a kutatást és innovációt a főbb társadalmi szükségletekkel, ezáltal hatással vannak a társadalomra és a politikai döntéshozatalra.

A „Soil Deal”, talajegészség és élelmiszerek elnevezésű misszió egy a keretrendszeren belül megjelent 5 küldetés közül, úgymint az alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz, egészséges óceánok és tengerek, klímasemleges és intelligens városok, valamint rák témájú missziók.

A „Soil Deal” misszió előkészületei 2019-ben kezdődtek, végül 2021 szeptemberében indult el, fő célja, hogy 2030-ra a talajok többsége elérje az egészséges állapotot, mivel jelenleg az európai talajok 60-70%-a nem megfelelő állapotú. A küldetés tehát a talajok állapotát fenyegető veszélyek csökkentésére és elkerülésére fókuszál, konkrét célkitűzései az elsivatagosodás csökkentése, a talaj szénkészletének megőrzése, a talajok újrahasznosítása, a talajszennyezés csökkentése, az erózió elleni védekezés, a talaj biodiverzitásának növelése, az ökológiai lábnyom csökkentése, illetve a társadalom figyelmének felhívása ezen problémákra.

A misszió végrehajtásának folyamata, azaz a tervezett akciók: a kutatás és innováció, a meglévő tudás összegyűjtése, valós idejű tesztelések, talajmonitoring tevékenység, társadalmasítás és kommunikáció.

A „Soil Deal” keretében megjelent és jelenleg is nyitott pályázati felhívásokat az alábbi táblázat foglalja össze. A pályázatok benyújtási határideje 2022. március.

 

1. 

Felhívás címe: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-01: „From knowledge gaps to raodmaps on soil mission objectives”

Kitűzött célok: a tudás hiányosságainak azonosítása, a kutatási és innovációs tevékenység koordinálhatósága érdekében ütemtervek kidolgozása, a tevékenységek értékelése és nyomon követése, a talajállapotot befolyásoló tényezők elemzése

Költségvetés: 5 millió EUR

Projektek időtartama: minimum 4-5 év

Fontos szempontok: a meglévő tudásra való építés (H2020 eredmények, EIP AGRI)

 

 2.

Felhívás címe: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-02: „Validating and further developing indicators for soil health and functions”

Kitűzött célok: az egészséges talaj definíciójának megalkotása, a talajmonitoring tevékenység fejlesztése, közös európai talajmonitoring stratégia, a kiválasztott talajállapot indikátorok alkalmasságának vizsgálata, további lehetséges indikátorok keresése, talajmintavételi módszertan kidolgozása

Költségvetés: 12 millió EUR

Projektek időtartama: minimum 4-5 év

Fontos szempontok: a meglévő tudásra való építés (Copernicus, Galileo, EGNOS), együttműködés a Joint Research Center kutatóközponttal

 

3.

Felhívás címe: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-03: „Validating and further developing indicators for soil health and functions”

Kitűzött célok: a talaj egészségi állapot élelmiszer rendszerekkel való kapcsolatának jobb megértése, az élelmiszeripari vállalkozások, döntéshozók és a lakosság figyelmének felhívása, könnyen értékelhető KPI-k meghatározása a talajállapot és élelmiszer minőség összefüggéseinek vizsgálatához

Költségvetés: 7 millió EUR

Projektek időtartama: minimum 4-5 év

Fontos szempontok: meglévő tudásra való építés (H2020, EIT Food)

 

4.

Felhívás címe: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-04: „Social, economic and cultural factors driving land management and land degradation”

Kitűzött célok: a talajromlást eredményező tényezők azonosítása, jó gyakorlatok promotálása, kockázatkezelési metódusok kidolgozása, tudásmegosztás és figyelemfelhívás, a talajromlással leginkább veszélyeztetett területek azonosítása, tesztelési területek biztosítása a lehetséges megoldások demonstrálásához

Költségvetés: 5 millió EUR

Projektek időtartama: minimum 4-5 év

Fontos szempontok: a különböző talajhasználatok figyelembevétele, más projektekkel való együttműködés, digitális technológiák alkalmazása, nemzetközi együttműködés

 

5.

Felhívás címe: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-05: „Incentives and business models for soil health”

Kitűzött célok: fokozott tudatosság a talajegészségügybe való befektetés értékével kapcsolatban, befektetési lehetőségek megteremtése, együttműködés ösztönzése a különböző szektorok között, a fenntartható talajművelési gyakorlatokon alapuló termékek előtérbe helyezése, tudatos fogyasztás, talaj újrahasznosítás ösztönzése, fenntartható talajgazdálkodás, tesztelési környezet biztosítása, javaslatok a jó talajállapot megőrzését/visszaállítását szolgáló üzleti modellek támogatására

Költségvetés: 10 millió EUR

Projektek időtartama: minimum 4-5 év

Fontos szempontok: a meglévő tudásra való építés, digitális technológiák alkalmazása, többszereplős megközelítés

 

6.

Felhívás címe: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-06: „Engage with and activate municipalities and regions to protect and restore soil health”

Kitűzött célok: figyelemfelhívás a talaj egészségi állapotának fontosságára, együttműködés az állami és magánszektor között, tudás-és tapasztalatmegosztás az önkormányzatok között, önkormányzatok támogatása az EU-s finanszírozások jobb felhasználhatósága érdekében

Költségvetés: 10 millió EUR

Projektek időtartama: minimum 4-5 év

Fontos szempontok: a meglévő tudásra való építés, többszereplős megközelítés, EU régiók egyenlő képviselete, harmadik fél pénzügyi támogatásának lehetősége

 

7.

Felhívás címe: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-07: „National engagement sessions and support tot he establishment of soil health living labs”

Kitűzött célok: „élő laboratórium” tesztelési koncepció kidolgozása, a lehetséges pályázók támogatása az élő laboratóriumok létrehozásában és működtetésében, a lehetséges résztvevők összekötése, képzések biztosítása, nemzetközi együttműködés ösztönzése

Költségvetés: 3 millió EUR

Projektek időtartama: minimum 4-5 év

Fontos szempontok: a meglévő tudásra való építés (H2020, HORIZON-MISS-2021-SOIL-01-01), többszereplős megközelítés, meglévő hálózatokhoz való csatlakozás (EIP-AGRI)

 

8.

Felhívás címe: HORIZON-MISS-2021-SOIL-02-08: „Next generation soil advisors”

Kitűzött célok: a tanácsadás új formáinak tesztelése, a meglévő tudáshoz való jobb hozzáférhetőség, a tudásmegosztás és tudáscsere fő szereplőinek azonosítása, jó gyakorlatok kidolgozása, a tanácsadók képzési metodikájának megalkotása, stratégiák és finanszírozási modellek kidolgozása

Költségvetés: 5 millió EUR

Projektek időtartama: minimum 4-5 év

Fontos szempontok: meglévő tudásra való építés (H2020, EIP AGRI), többszereplős megközelítés

 

A „Soil Deal” küldetéssel és a megjelent felhívásokkal kapcsolatos további információkért látogassanak el az alábbi weboldalakra.

NAK/Pók Zóra

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ