Nemzetközi hírek

A december 31-ig tartó szlovén elnökség prioritásai közé tartozik a nemzetközi kereskedelmet illetően többek között, hogy a tagok megállapodásra jussanak a Tanácson belül a jövőbeli kereskedelmi stratégiáról. Biztosítsa a kilépési megállapodás, az EU és az Egyesült Királyság közötti kereskedelmi és együttműködési megállapodás, valamint a minősített információk cseréjére és védelmére vonatkozó biztonsági eljárásokról szóló megállapodás megfelelő végrehajtását.  A Kereskedelmi Világszervezettel (WTO) összefüggésben az elnökség folytatja az EU erőfeszítéseit a szabályokon alapuló többoldalú kereskedelmi rendszer megerősítésére és a szervezet reformjára. Törekszik a kereskedelem- és befektetési politika legfontosabb kétoldalú, regionális és horizontális dossziéinak kezelése, valamint a hasonló gondolkodású partnerekkel való együttműködés megerősítésére törekvés. Prioritást fog élvezni az Egyesült Államokkal való partnerség megerősítése és egy igazságosabb, szabályokon alapuló gazdasági kapcsolat kialakítása Kínával (előrehaladás a tavaly év végén Brüsszel által Kínával kötött befektetési megállapodás ratifikációs folyamatában). Célja, hogy nyomon kövesse a meglévő megállapodások végrehajtását, és dolgozni fog a Mexikóval és a Mercosurral való megállapodás aláírási folyamatának előrehaladásán. Figyelemmel kíséri az Ausztráliára és Új-Zélandra fókuszáló folyamatban lévő tárgyalásokat, valamint a Chilével kötött megállapodás frissítését, és dolgozni fog az Indiával, az afrikai kontinenssel és az afrikai országokkal való együttműködés elmélyítésén.

UNIÓS KERESKEDELEMPOLITIKA

Az Európai Bizottság közzétette az EU kereskedelempolitikai felülvizsgálatát (február 18.). Az Európai Parlament állásfoglalásában (2020. november) üdvözölte a kereskedelempolitikai felülvizsgálat elindítását. A nyitott gazdaságstratégiai autonómia lehetővé teszi az EU számára, hogy erősebb legyen – mind gazdaságilag, mind geopolitikailag. Jelenleg nincs megállapodás a végleges tervezetről. A tagállamok nem tudtak megegyezni abban, hogy a Párizsi Megállapodásra hivatkozó környezetvédelmi záradékot csak a jövőbeli megállapodásokra, vagy a jelenleg tárgyalás alatt állókra is alkalmazzanak-e.

A folyamattal összhangban a Copa-Cogeca közzétett egy állásfoglalást, amely kijelenti, hogy mezőgazdaságunk jövője a zöld megállapodás és az EU kereskedelempolitikája közötti összhangtól függ. Támogatja a nemzetközi kereskedelmet, feltéve, hogy az igazságos, kiegyensúlyozott és átlátható. Arra számítunk, hogy a jövőbeli nyitott stratégiai autonómia stratégiája elősegíti a tisztességes verseny kialakítását a nemzetközi kereskedelem valamennyi szereplője között. Elő kell mozdítani a fenntarthatóság minden aspektusát, és ki kell terjeszteni a kereskedelem előnyeit a gazdaságok szintjére is. A cél olyan hozzáadott érték (pl. földrajzi jelzések) létrehozása, amely előnyökkel járna a gazdálkodók és a mezőgazdasági szövetkezetek számára. Sajnos a pozitív kereskedelmi mérleg alakulása ellenére az uniós gazdálkodók még nem tapasztalták, hogy annak előnyei a gazdaságok szintjén is valódi értékként realizálódna.

Azoknak a korlátozásoknak és kötelezettségeknek, amelyeket az európai termelőknek be kell tartaniuk, az EU-ba irányuló behozatalra is vonatkozniuk kell és rendszeresen ellenőrizni is kell azokat. Ennek a szabadkereskedelmi tárgyalások során nem tárgyalható tényezővé kell válnia. Ha szigorúbb termelési korlátozásokkal és magasabb termelési normákkal ír elő az uniós keretrendszer (zöld megállapodás, F2F, biodiverzitási stratégia, KAP) akkor ez elkerülhetetlen. Éppen ezért a Copa-Cogeca és Magyarország sem tudja támogatni a Mercosur megállapodást.

A Copa-Cogeca aggodalmát fejezte ki a különböző kereskedelmi megállapodások (pl. EU-Kanada, EU-Ukrajna) végrehajtásával kapcsolatos közelmúltbeli fejlemények miatt, amelyek potenciálisan komoly aggodalmakat okoztak tagjai körében. Ez különösen a mindkét irányban biztosított piacra jutással kapcsolatos. Fontos, hogy a kereskedelmi megállapodások működjenek a gazdálkodó közösség számára, valamint a vámkontingensekhez való hozzáférés biztosítása, különösen a kkv-k és az újonnan érkezők számára. Fontos az exportunk előtt álló szükségtelen akadályok felszámolása

AGRÁR-ÉLELMISZERIPARI TERMÉKEK KERESKEDELME

A Bizottság közzétette az Európai Unió kereskedelmi megállapodásainak 2019. évi végrehajtásáról szóló jelentését, ezenkívül a legfrissebb havi kereskedelmi jelentések is megerősítik, hogy 2020-ban az EU agrár-élelmiszeripari exportjának értéke 184,3 milliárd euróra nőtt (1,4%-os növekedés 2019-hez képest), míg az import értéke 122,2 milliárd euróra nőtt (0,5%-os növekedés). Az így keletkezett 2020-as kereskedelmi mérleg 62 milliárd eurós többletet mutatott, ami 3%-os növekedést jelent 2019-hez képest.

WTO

A Bizottság egy sor javaslatot tett közzé a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) korszerűsítésére vonatkozóan. A dokumentumok javaslatokat tartalmaznak a nemzetközi kereskedelemre vonatkozó szabálykönyv frissítésére, a genfi székhelyű testület ellenőrző szerepének megerősítésére (fokozott átláthatóság) és a vitarendezési rendszerre (az új WTO Fellebbviteli Testület tagjai kinevezésének blokkolása). Az új WTO főigazgató, Ngozi Okonjo-Iweala kinevezése ellenére az Egyesült Államok továbbra is blokkolja az új kinevezéseket a Fellebbviteli Testületbe.

A tizenkettedik miniszteri konferenciára (MC12) 2021. november 29-én, Genfben, Svájcban kerül sor. A konferencián Kazahsztán kereskedelmi és integrációs minisztere, Bakhyt Sultanov elnököl majd, ahogyan azt a WTO-tagok 2019 decemberében jóváhagyták. A tizenkettedik miniszteri konferencián a mezőgazdasággal kapcsolatos pozitív hozzájárulásra van szükség a sikeres konferenciához, de az álláspontok nagyon távol állnak egymástól. Az EU reális kimenetelre törekszik azokban a kérdésekben, ahol előrelépés lehetséges (pl. exportkorlátozások és átláthatóság).

A WTO-tárgyalásoknak továbbra is az EU mezőgazdasági ágazatra vonatkozó kereskedelmi tárgyalási stratégiájának sarokkövét kell képezniük. Uniós szempontból elengedhetetlen, hogy a termelési szabványokról és a fenntarthatóság minden szempontjáról (gazdasági, környezeti és társadalmi) folytatott tárgyalásokat egyértelmű végrehajtási mechanizmusok kísérjék. Ez különösen vonatkozik arra, hogy hogyan integrálható a párizsi klímaegyezmény a kereskedelmi rendszerbe.

SZÉN-DIOXID-HATÁR KIIGAZÍTÁSI MECHANIZMUS (CBAM)

A szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmus létrehozásáról szóló rendeletre irányuló javaslatok közzétételét követően a Bizottság megnyitotta a nyilvános konzultáció időszakát. Az Európai Bizottság valamennyi beérkezett visszajelzést összefoglalja, és bemutatja az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak azzal a céllal, hogy bekerüljön a jogalkotási vitába.

Jelenleg még nem tárgyalják az agrár-élelmiszeripari ágazatnak a mechanizmus hatálya alá történő közvetlen bevonását. A jogalkotási javaslat azonban tartalmazza a műtrágyákat, a vasat és az acélt, amelyek hozzá fognak járulni a mezőgazdaság költségeinek növekedéséhez.

A szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmus, amely a zöld megállapodásról szóló közlemény egyik fő pillére, egyértelműen kiemelt jelentőséggel bír a Copa-Cogeca számára. Tisztességes versenyt kell kialakítanunk a nemzetközi kereskedelem valamennyi szereplője számára. Mezőgazdasági szempontból a szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmus a kibocsátás áthelyezés (unión kívüliországba való áthelyezése a termelésnek) megelőzésére szolgáló intézkedésként működhetne minden ágazatban, feltéve, hogy összhangban van az európai vámrendszerrel és a mezőgazdasági elvárásokkal.

A Bizottság elismeri, hogy a kibocsátás-kereskedelmi rendszer, még ha felülvizsgálják is, nem lesz elegendő ahhoz, hogy megakadályozza az olyan országokból származó lehetséges dömpinget, amelyek nem rendelkeznek a mi éghajlati törekvéseinkkel. A termőföldtől az asztalig stratégia végrehajtásával a tisztességes verseny biztosítása egyre nagyobb aggodalomra ad okot a mezőgazdasági ágazat számára, de sajnos a jelenlegi szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmus javaslat súlyosbítja ezt a problémát. Bár a Copa-Cogeca támogatja a mezőgazdasági termékekre vonatkozó szén-dioxid-határ kiigazítási mechanizmus létrehozásának ötletét, a Bizottság úgy döntött, hogy kizárja a mezőgazdaságot. Ugyanakkor a fentebb is említett vas, az acéltermékek és a műtrágyaágazat szerepelnek benne. Ez az igazságtalan és kettős büntetés a gazdálkodók számára újabb komoly kihívás lesz. Ezt a műtrágyaágazat kizárásával vagy a mezőgazdaságban a kibocsátás áthelyezés megelőzésére szolgáló eszköz kidolgozásával kell orvosolni.

(NAK/Dr. Laczkó)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ