Jogszabályi összefoglaló

A közlemény a 18/2023. (IV. 19.) AM rendeletben meghatározott, a közvetlen támogatásra való jogosultság feltételeként meghatározott aktív mezőgazdasági termelői minőség megállapítására vonatkozó eljárás részleteiről nyújt tájékoztatást.

A mezőgazdasági termelő minősítését a Kincstár hivatalból indított eljárás keretén belül – az aktív mezőgazdasági termelői minőséget megalapozó valamennyi tényt és adatot –adminisztratív ellenőrzés keretében vizsgálja.

Közvetlen támogatás alatt az alábbi támogatásokat kell érteni:

 • a fenntarthatóságot elősegítő, alapszintű jövedelemtámogatás,
 • a fenntarthatóságot elősegítő, átcsoportosítással nyújtható kiegészítő jövedelemtámogatás,
 • a fiatal mezőgazdasági termelők részére nyújtott kiegészítő jövedelemtámogatás,
 • a termeléstől függő jövedelemtámogatás, valamint
 • az agro-ökológiai program keretében nyújtott jövedelemtámogatás.

 

Aktív mezőgazdasági termelőnek minősül:

 • a természetes személy mezőgazdasági termelő;
 • az egyházi jogi személy, azaz a bevett egyház, a bejegyzett egyház és a nyilvántartásba vett egyház, továbbá azok belső egyházi jogi személye;
 • a helyi önkormányzat,
 • a köznevelési intézmény,
 • a szakképző intézmény,
 • a felsőoktatási intézmény,
 • a felnőttképző intézmény,
 • a szociális szövetkezet,
 • mezőgazdasághoz köthető egyéb szervezet: az a jogi személyiséggel rendelkező, nem gazdasági haszonszerzés céljából létrehozott szervezet, amelynek a létesítő okiratában a mezőgazdasági tevékenység, a mezőgazdasággal kapcsolatos ismeretterjesztés, illetve a mezőgazdasággal kapcsolatos tudományos tevékenység szerepel,
 • továbbá azon jogi személy, amely egységes kérelmet nyújt be, és
 • az alapján legalább 10 hektár – az Egységes kérelem rendelet § 70. pontja szerinti támogatható területtel rendelkezik, vagy
 • FELIR azonosító köteles tevékenysége aktív státuszban van nyilvántartva.

 

A Kincstár a mezőgazdasági tevékenység végzésének ellenőrzését hivatalból indított eljárás keretében a NÉBIH-től kapott adatok alapján vizsgálja:

 • az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 47/B. §-a szerinti felügyeleti díj bevallásban szereplő elkülönített, mezőgazdasági tevékenységből adódó bevételt,
 • állattenyésztő esetében a tenyészetkód aktív státuszát, valamint
 • növénytermesztő esetében a gazdálkodási napló vezetését.

 

Mezőgazdasági árbevétel igazolása

A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben az egységes kérelem benyújtásának évét megelőző év tekintetében megállapított éves minimálbér adókedvezmények nélkül számított nettó összegének felét meghaladó, az egységes kérelem benyújtását megelőző évi mezőgazdasági árbevétellel is igazolható. Az egységes kérelem benyújtásának évét megelőző évben – azaz 2022. évben – az éves minimálbér adókedvezmények nélkül számított nettó összegének a fele: 798 000 forint.

 

A fentiekben meghatározott mezőgazdasági árbevételt a Kincstár erre irányuló nyilatkozattételre való felhívása esetén annak közlését követő 15 napon belül elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást követően igazolni kell azon dokumentumok másolatának beküldésével, amelyekből egyértelműen megállapítható a mezőgazdasági árbevétel alakulása.

 

A mezőgazdasági árbevétel az alábbi dokumentumokkal igazolható:

 • éves beszámoló, amely tartalmazza az:
  • eredménykimutatást,
  • mérleget, és
  • kiegészítő mellékleteket;
 • számviteli bizonylatok;
 • főkönyvi kivonat;
 • adóbevallás;
 • független könyvvizsgáló által kiállított jelentés;
 • egyéb, a mezőgazdasági árbevételt hitelt érdemlően igazoló dokumentum.

 

Amennyiben a támogatást igénylő aktív mezőgazdasági termelői minősége nem állapítható meg, akkor nem jogosult a közvetlen támogatás igénybevételére.

Az aktív mezőgazdasági termelői minőségnek való meg nem felelésről a Kincstár érdemi döntésben dönt, melyet az érintett jogi személy hivatalos elektronikus tárhelyére történő megküldésével közöl.

További részletek a 43/2023. (VII.17.) számú Kincstári közleményben olvashatóak, valamint a MÁK weboldalán található Az aktív mezőgazdasági termelői minőség megállapításáról szóló jogcím ismertetőben.

NAK / Vizi Veronika

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

 
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám