Jogszabályi összefoglaló

Megjelent a BIZOTTSÁG (EU) 2021/1406 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE az (EU) 2020/761 végrehajtási rendeletben előírt, a baromfihúsra vonatkozó egyes behozatali vámkontingensekre alkalmazandó származási igazolási szabályoktól való eltérésről, valamint az (EU) 2020/761 végrehajtási rendeletnek az USA-ba irányuló kiviteli engedélyekhez rendelkezésre álló sajtmennyiségek tekintetében történő módosításáról. 

Az (EU) 2021/760 bizottsági végrehajtási rendelet a baromfihús vámkontingensekre alkalmazandó szabályok tekintetében módosította az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet XII. mellékletét (Vámkontingensek a baromfiágazatban). Az új szabályok előírják, hogy a gazdasági szereplőknek - az (EU) 2015/2447 bizottsági rendelet 57., 58. és 59. cikkével összhangban - igazolniuk kell a szabad forgalomba bocsátásra szánt áruk származását. Ez a követelmény 2021. június 1-jétől alkalmazandó. 

Az áruk vámkezelés szintjén történő zökkenőmentes áramlásának biztosítása érdekében az új szabályoktól 2021. december 31-ig el kell térni, amennyiben egyes harmadik országok vagy gazdasági szereplők nem tudják bizonyítani az áruk származását. Az eltérést az (EU) 2021/760 végrehajtási rendelet 1. cikke alkalmazásának kezdőnapjától (2021. június 1.) kell alkalmazni. 

Az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet XIV.5. mellékletének (tej és tejtermékek) B1. része meghatározza az Amerikai Egyesült Államok által megnyitott kiviteli kontingenseket, megadva azokat a mennyiségeket, amelyeket az uniós gazdasági szereplők e kontingensek keretében exportálhatnak az USA-ba. 2021. július 6-án az Egyesült Államok közzétette az a sajtra vonatkozó behozatali vámkontingenseknek az Egyesült Királyság Európai Unióból való kilépését követően kiigazított új mennyiségeit, ezért a 2021. szeptember 1-jén kezdődő engedélykérelmezési időszak előtt módosítani kell az (EU) 2020/761 végrehajtási rendelet XIV.5. mellékletének B1. részében szereplő vámkontingensekre vonatkozó mennyiségeket. 

A rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. augusztus 26.) napján lép hatályba. 

 

(NAK/Szőke Rita)

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ