Jogszabályi összefoglaló

A rendelet már hatályos, a benne foglaltakat 2021. július 7-től kell alkalmazni, kivéve a II. mellékletet (egész élettartamra szóló egyedi azonosító okmány tartalmi leírása), ami 2022. január 28-tól kötelező.

2021. február 4- 2021. március 4-ig zajlott a fenti rendelet előkészítésével kapcsolatos társadalmi egyeztetés az Európai Bizottság honlapján, ahol az érdeklődőknek volt alkalma megismerni a tervezett rendelet szövegét és mellékleteit. A felületen összesen 60 észrevétel érkezett tenyésztőszervezetektől, állatjóléti- valamint érdekképviseleti szervezetektől is.

A végrehajtási rendelet előírja, hogy a számítógépes adatbázisban rögzíteni kell a lófélékre vonatkozó bizonyos minimális információkat (lóféle egyed egyedi kódját, a lóféle egyed azonosításának módját, valamint a lóféle egyed szokásos tartási helye szerinti létesítményt). Megállapítja továbbá a lóféléket tartó felelős személyekre vonatkozó kötelezettségeket, akiknek biztosítani kell az említett állatok egyedi azonosítását.

A szabályozó részletezi továbbá a 2021/577 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben és a 2019/6 EU rendeletben elvárt egész élettartamra szóló egyedi azonosító okmányban feltüntetendő információk tartalmára és formátumára vonatkozó elvárásokat, nevezetesen, hogy adott lóféle egyedet kizárták-e az emberi fogyasztás céljából történő levágásból, vagy az részesült-e olyan gyógyászati kezelésben, aminek az élelmezés-egészségügyi várakozási ideje 6 hónap.

Ki kell emelni, hogy a konzultáció során több tenyésztőszervezet is jelezte, hogy a 2016/1012 rendelet 2021. április 21-i hatályon kívül helyezését követően bizonytalan helyzet alakult ki, és tisztázni kell a lovakkal foglalkozó szervezetek szerepét az azonosítási folyamatban, az azonosítással kapcsolatos jogkörök átruházásának mikéntjét, gyakorlati alkalmazását, valamint az azonosító okmányok tenyésztőszervezetek általi kiállításának módját. A jelenlegi rendelet értelmében a tenyésztőszervezetek, valamint a versenyek vagy futamok céljára tartott lovakkal foglalkozó szervezetek és egyesületek aktív közreműködésével végső soron az illetékes hatóság vagy a felhatalmazással rendelkező szervezet adja át a kérelmező felelős személynek az egyedi azonosító okmányt. A rendelet 22. cikke kitér rá, hogy a tenyésztőszervezetek, illetve az egyesületeket is lehetnek felhatalmazással rendelkezőek, így adott esetben rájuk hárulhat mindkét feladat (vagyis az egész élettartamra szóló egyedi azonosító okmány kiállítása és a felelős személynek történő átadása).

Döntés született abban is, hogy lófélék esetében nem elegendő a transzponderes azonosítás, az élelmiszerlánc integritásának az emberi fogyasztás céljából történő levágásból korábban kizárt lófélék csalárd módon történő levágásának megelőzése érdekében továbbra is szükséges az egyed leírásának megadása (lódiagramot beleértve), ehhez pedig a megfelelő szakszemélyzet képzése.

A rendelet rögzíti azt is, hogy ha az állatot az első alkalommal történő azonosítására megállapított határidőn (itthon a 110/2013. (IV. 9.) Korm. rendeletben foglalt 12 hónapos kor) túl mutatták be azonosításra, a procedúrát akkor is le kell folytatni, és az illetékes hatóság kiállítja a megfelelő okmányt. A munka során viszont fokozottan kell figyelni arra, hogy olyan egyed számára, amit egyszer már kizártak az élelmiszerláncba kerülésből, ne kerüljön kiállításra ezzel ellentétes tartalmú új vagy helyettesítő okmány. Amennyiben a lóféle azonossága bizonyossággal nem állapítható meg, úgy kizárható az emberi fogyasztásra szánt vágásból. A kizárásnak lehetnek továbbá hatósági közigazgatási, valamint gyógyszeres kezeléssel összefüggő okai.

A nagyszámú határátlépéssel járó lómozgatás okán a rendelet ennek körülményeire is kitér: harminc napos szabályt állapít meg az Unióba belépő lófélék azonosítására, amely a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben (Uniós Vámkódex-UVK) meghatározott vámeljárás befejezését követően indul. A harmadik országból belépő lovak is kapnak a megfelelő azonosítást követően egész élettartamra szóló egyedi azonosító okmányt, azonban bizonyos körülmények fennállása esetén az emberi fogyasztás céljából történő levágásra engedélyezett állat státusából kizárhatóak. A versenyeken résztvevő törzskönyvezett lovak esetén az UVK végrehajtási rendelete alapján lehetőség van a megfelelő vámáru-nyilatkozat megtétele után az uniós határon való egyszerű átlépésre. Tenyészállatok esetén pedig az aktív feldolgozási eljárásra vonatkozó szabályok alkalmazhatóak, ami azt jelenti, hogy nem állapítanak meg esetükben behozatali vámot, egyéb terheket, nem alkalmaznak kereskedelempolitikai intézkedéseket.

Az egész élettartamra szóló egyedi azonosító okmányt műanyag kártyával vagy intelligens kártyával együtt is kiállíthatják, ebben az esetben a rendelet III. mellékletében szerepelnek az erre vonatkozó előírások. Ha az adott tagállam úgy dönt, hogy engedélyezi digitális alkalmazások használatát, az nagyban segítené a kommunikációt, ám arra figyelni kell, hogy ha az állatot vágóhídra szállítják, önmagában a digitális rendszerből történő azonosítás, vagy a kártyával történő azonosítás nem elég, az állatot az egyedi azonosító okmánynak is el kell kísérnie.

Amennyiben „kiváló egészségi állapotú állat”-nak kívánják nyilvánítani az adott egyedet; vagy jóváhagyott tenyésztési programot végrehajtó tenyésztőszervezet által létrehozott törzskönyv főtörzskönyvi részébe lóféle állatként kívánják bejegyezni, illetve az ilyen törzskönyv melléktörzskönyvi részébe tenyészállatként kívánják bejegyezni; vagy törzskönyvezett lóként kívánják nyilvántartásba venni az adott állatot, úgy új, bővített formátumú, egész élettartamra szóló egyedi azonosító okmányt kell kiállíttatni, vagy a meglévőt kiegészíttetni.

A fent kiemelt témákon kívül még számos területet szabályoz le a rendelet, így mind a tenyésztőknek, tenyésztőszervezeteknek, érintett egyesületeknek, mind az állattartóknak -különösen, ha az állatot emberi fogyasztásra szánják, mind a vágóhidat üzemeltetőknek érdemes azt áttanulmányoznia.

A teljes szöveg mellékletekkel együtt elérhető a hivatalos jogszabálygyűjteményben.

 

(NAK/Pető Krisztina)

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei