Jogszabályi összefoglaló

Hamarosan engedélyezetté válik a Moldovából származó tej és tejtermékek Unióba történő behozatala. Az elfogadásig Moldova engedélyt kapott – a jégkrémek Unión keresztül történő átszállítási kérelme okán – bizonyos tejtermékek behozatalára. 

605/2010/EU bizottsági rendelet I. melléklete tartalmazza azon harmadik országok jegyzékét, ahonnan a nyers tej, a tejtermékek, a kolosztrum és a kolosztrumalapú termékek szállítmányai behozhatók az Európai Unióba, továbbá feltünteti, hogy az ilyen árukat milyen kezelésnek kell alávetni.  

Bizonyos állatok nyers tejéből származó tejtermékek szállítmányaiaz I. melléklet C. oszlopában felsorolt olyan harmadik országokból vagy ezek részeiből lehet behozni, ahol ugyan fennáll a ragadós száj- és körömfájás veszélye, de ezeken a tejtermékeken vagy ezek alapanyagán (nyers tej) elvégezték a rendeletben foglalt szükséges kezeléseket (sterilizálás, pasztőrözés) 

A tej és tejtermékek Unióba történő behozatalának Moldova számára történő engedélyezése folyamatban van. Az elfogadásig Moldova kérelmet nyújtott be a jégkrémek – amelyek tejtermékeket tartalmazó, szobahőmérsékleten nem tárolható összetett élelmiszer-készítményeknek tekintendők – Unión keresztül történő átszállításának engedélyezése iránt. Tekintettel az illetékes moldovai hatóságok által az összetett élelmiszer-készítményekben található tejtermékek „C” kezelésének helyes alkalmazására vonatkozóan nyújtott biztosítékokra, Moldovát felvették a 605/2010/EU rendelet I. mellékletének C oszlopába. 

A módosítást a Bizottság (EU) 2021/645 végrehajtási rendelete tartalmazza. 

Ez a végrehajtási rendelet az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését (2021. április 20.) követő huszadik napon lép hatályba. Ez a rendelet teljes egészében kötelező és közvetlenül alkalmazandó valamennyi tagállamban. 

 

(NAK/Polczer Katalin) 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Egységes kérelem

Őstermelői adózás kalkulátor

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei