Nemzetközi hírek

Az Európai Unió egyik legnagyobb H2020-as kutatási és innovációs projektje a 2019 év novemberében indult I2Connect, amelyben a mezőgazdaságot és erdészetet érintő összetett kihívásokra történő reagálás érdekében 21 európai országgal együtt, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is részt vesz. A NAK I2connect projektben vállalt egyik feladata a hazai „innovációs szaktanácsadók” azonosítása, készségeik feltérképezése, működésük, szerepük és kulcskompetenciák megértése, továbbá képzések, tanulmányutak, ún. keresztlátogatások (cross-visit) szervezése a projektben.

Ennek a vállalásnak a keretében 2020 májusában a NAK pályázatot hirdetett a hazai szaktanácsadók részére, az i2c Train the Trainer (TTT - képezd a trénert) programban történő részvételre, ahol két fő szaktanácsadó került kiválasztásra (Bányai Tibor és Gór Arnold), akik 2021. októberben Írországban, Dublinban részt vettek egy öt napos, nemzetközi tréner képzésen, vállalva, hogy az ott megszerzett tudást és tapasztalatot átadják magyar kollégáiknak. A hazai tudásátadásra két alkalommal 3-3 napos tréning keretében Gödöllőn és Dunaharasztiban került sor 30 fő részvételével, amelyen a magyar AKIS (Agrártudásátadási és Innováció Rendszer) egyéb szereplői is képviseltették magukat. Az alábbi kisfilm ennek a két tréningnek az eredményét fogalja össze.

Az i2connect „cross-visit” programja azoknak a mezőgazdasági tanácsadóknak szól, akik részt vettek az interaktív innovációs folyamatok hálózati elemzésével kapcsolatos tréningen. A „cross-visit” lehetőséget kínál arra, hogy a tanácsadók külföldre utazzanak és Európa különböző részeiről érkezett kollégáikkal együtt elmélyítsék tudásukat az interaktív innováció gyakorlati példáin keresztül, a projektben kidolgozott és alkalmazott új metodikák segítségével.

Korábbi képzésen résztvevők közül négy fő szaktanácsadó, továbbá a NAK által szervezett nemzetközi keresztlátogatáson (nemzetközi keresztlátogatás, Győr) közreműködő agrárkutató, és a projekt vezetője vettek részt a 2023. augusztus 7-10. között megrendezett, gyakorlatra épülő „cross-visit” -en Lengyelországban, a brwinówi Mezőgazdasági Tanácsadó Központban (CDR).

Fotó: Dr. Takács Györgyi, szaktanácsadó (Magyarország)

A nemzetközi találkozón a magyar résztvevőkön kívül Olaszország és Bulgária két fővel, Szlovénia egy fővel képviseltette magát. Az esemény célja egy helyi interaktív innováció bemutatásán keresztül az innovációs folyamat elemeinek felismerése, elemzése volt, a korábban már megismert metodika alkalmazásával. Ennek keretében a szaktanácsadásban, ill. a projektmenedzsmentben hasznos tudásátadási és információmegosztási, továbbá elemzési technikák jutottak kiemelt szerephez.

Cikkünkben a négy szaktanácsadó (Faragó Nikolett, Dr. Takács Györgyi, Kósa Ferenc, Dr. Csikász Tamás), és az agrárkutatással foglalkozó (Dr. Gaál Márta) résztvevők keresztlátogatással kapcsolatos tapasztalatait szeretnénk megosztani a téma iránt érdeklődőkkel. 

Fotó: i2connect „cross-visit” CDR Brwinów

 

Faragó Nikolett: Első alkalommal volt szerencsém részt venni ezen a színvonalas szakmai rendezvényen. Fontosnak tartom a kapcsolatépítést, akár hazai, akár nemzetközi szinten, mert hiszek abban, hogy egymást segítve, tapasztalataink megosztásával (legyen az akár jó tapasztalat, vagy negatív), tudunk igazán jó eredményeket elérni akár a szaktanácsadás területén, akár a termelés gyakorlatában.  Jó volt más országbeli szakemberekkel eszmét cserélni, olykor meglepő hasonlóságokat, vagy éppen országok közötti strukturális, termelési-technológiai eltéréseket véltem felfedezni. Az itt megszerzett tudást, a nyitott szemléletet mind a szaktanácsadói munkám során, mind pedig saját gazdaságunkban szeretném a későbbiekben kamatoztatni. 

 

Kósa Ferenc László: Több keresztlátogatáson is részt vehettem a NAK-i2connect szervezésében, de számomra szakmailag ez a mostani adta a legtöbbet. Továbbra is az a véleményem, hogy a szaktanácsadói tevékenység magas szintű végzéséhez elengedhetetlen, hogy nemzetközi szinten is tapasztalatokat szerezzünk. A mostani „cross-visiten” is sok új nemzetközi kapcsolatot sikerült kialakítanom, mert véleményem szerint fontos a network. Emellett inspirációt kaptam ahhoz, hogy a munkámat merre vigyem tovább. Jó volt megismerni más országok szaktanácsadási rendszerét, és azt, hogyan gondolkoznak bizonyos kérdésekről, hogyan oldanak meg különböző kihívásokat. Javaslom minden olyan érdeklődő kollégának, aki nyitott és szeretne fejlődni: éljen a lehetőséggel!

 

Fotó: Sasa Plestenjak, i2connect projektmenedzser (Szlovénia)

Dr. Csikász Tamás: Mezőgazdaságunk és ezzel együtt a mezőgazdasági szaktanácsadás folyamatosan változó - nem éppen a könnyebb túlélés irányába változó - környezetben van, különösen az utóbbi 2-3 évben. Az alkalmazkodás, pontosabban a sikeres alkalmazkodás egyelőre az egyedüli feltétele annak, hogy az agrárgazdaság szereplői társadalmi és gazdasági szerepüket fenn tudják tartani ebben a gyorsan és radikálisan változó ökológiai, társadalmi és ökonómiai környezetben.


Különösen érdekes számunkra, hogyan változik a szaktanácsadók szerepe, milyen élettér nyílik, melyek lesznek azok a hasznos módszerek, eljárások, melyekkel hatékonyan támogatható a szerteágazó gazdálkodói tevékenység. Különös tekintettel a fokozódó digitalizációra, az adatszolgáltatási kényszert előíró támogatási rendszerre, az ellehetetlenítő financiális és piaci problémákra, nem beszélve a hatékonyságot elősegítő növényvédő szerek drasztikus betiltásáról. Ezen a keresztlátogatáson lehetőség nyílt betekinteni egy sikeres lengyel szaktanácsadói vállalkozás életébe.

 

Fotó: Sasa Plestenjak, i2connect projektmenedzser (Szlovénia)

 

A fentebb felsorolt témákkal kapcsolatban egyrészt hasznos eszmecserét folytattunk, másrészt kiderült, hogy a lengyel kollégáknak sok tekintetben a magyarokéhoz hasonló véleményük van a “hogyan tovább” kérdésében.

A nemzetközi eszmecserék fontosak lesznek a továbbiakban is, és hasznos lehet, ha nagyobb szaktanácsadói kör kap lehetőséget az ilyen jellegű találkozókon való részvételre. Részemről nagyon hasznos volt a program és köszönöm, hogy részt vehettem rajta.      

Fotó: Sasa Plestenjak, i2connect projektmenedzser (Szlovénia)

Dr. Takács Györgyi: A lengyel brwinówi CDR központban megtartásra került angol nyelvű szakmai program, a különböző előadások, workshopok nagyon informatívak voltak. A Mezőgazdasági Tanácsadó Központ munkatársai által összeállított program érdekes és gyakorlatias volt. A program célja a mezőgazdasági innovációk folyamatának megismerése, továbbá a tanácsadók közötti együttműködést és a közös alkotás módszereinek használata volt egy lengyel gyümölcsösben alkalmazott új applikáció alkalmazásának példáján keresztül.

A 4,5 hektáros, „Malowane Sady - Painted Orchards” gyümölcsös - szaktanácsadással is foglalkozó - tulajdonosai a második nap délelőtt előadás keretében bemutatták cégüket, és az általuk alkalmazott applikációt, délután pedig vendégül láttak minket a gyümölcsösükben, készségesen megosztva tudásukat, tapasztalataikat, bemutatva a náluk alkalmazott innovációt. A harmadik nap délelőtt egy előadásban megismerkedhettünk a lengyel mezőgazdasági ágazatban dolgozó innovációs brókerek feladatával, munkájával. Izgalmas volt részt venni az előadásokat követő workshopokon, megfigyelni, hogy alakul az együttműködés a különböző hátterű és korú szaktanácsadók között, egyazon feladaton dolgozva. A társasági program keretében szerda délután színes multimédiás kiállítást láthattunk az egyik legismertebb lengyel népi együttes, a Mazowsze folklor-székházában. Itt négy lengyel táncot is megtanulhattunk az együttes egyik nagyon kedves, gyakorlott táncosától. A keresztlátogatás számomra nagyon érdekes és tanulságos volt. Jó szívvel ajánlom a szaktanácsadóknak az ilyen jellegű találkozókon való részvételt, és javaslom, hogy bátran lépjenek ki a komfortzónájukból, hogy tapasztalatot szerezzenek!

Fotó: Sasa Plestenjak, i2connect projektmenedzser (Szlovénia)

Dr. Gaál Márta: Az Agrárközgazdasági Intézetben (AKI) végzett munkáim során részt veszek az AKIS, az innovációs és digitalizációs ökoszisztéma, illetve potenciál területén folyó kutatásokban, így jó lehetőség volt a NAK meghívására részt venni a lengyelországi keresztlátogatáson. A szervezők által összeállított változatos program minden része nyújtott valamilyen érdekes és hasznos tapasztalatot. Egy előadáson keresztül beleláthattunk a lengyel innovációs brókerek rendszerébe, ami Magyarországon egyelőre nem létezik.

A farmlátogatás során egy gyümölcstermesztési kutatással foglalkozó vállalat tevékenységét és a növényvédelmi előrejelzésben nyújtott segítségét ismerhettünk meg. A kiscsoportos feladatok során ugyan akadtak nézeteltérések, de a különböző országokból érkező, különböző szakmai háttérrel, tapasztalattal és habitussal rendelkező szakemberek közösen gondolkodva, egymásra figyelve sikeresen meg tudták oldani a feladatokat. A kutatási feladatok során is gyakran szükséges a kollégákkal való együtt gondolkodás és alkotás, így számomra érdekesek voltak a játékos kommunikációs feladatok is. A KAP Stratégiai Terv alapján az AKI-ban kerül kialakításra az Innovációt és Digitalizációt Támogató Egység, így a tapasztalatokat biztosan tudjuk hasznosítani a munkánkban, és a jövőben is szoros együttműködést tervezünk a NAK-kal a szaktanácsadók ezirányú képzésére vonatkozóan. 

 

Készítették:

Faragó Nikolett, Kósa Ferenc, Dr. Csikász Tamás, Dr. Takács Györgyi - szaktanácsadók,

Dr. Gaál Márta - kutató,

Jakab Ágnes - i2c projektvezető / NAK

 

 

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám