Nemzetközi hírek

Az EUFRAS éves közgyűlését 2023. február 28-március 1-jén tartotta az észtországi Tallinban, ahol 16 ország, mintegy 40 képviselője vett részt. Az ülésen bemutatásra került a 2022. évben teljesült-, ill. a 2023. évre tervezett cselekvési terv, és az ahhoz tartozó forrásfelhasználás. A Felügyelőbizottság a tavalyi évre vonatkozóan bemutatta az ellenőrzési jelentését, következtetéseit és javaslatait.

A tallini találkozó delegáltjai (forrás: Rui Almeida)

Az EUFRAS hálózat fennállásának 10 éve alatt, folyamatosan növekedett. Ezalatt a 10 év alatt jelentős és releváns szereplőjévé vált a mezőgazdasági tanácsadásnak és az innovációk előmozdításának. A hálózat 2013-ban 10 tagszervezettel kezdte meg működését, és az évek során folyamatosan növekedett, mára már elérte az 50 intézményi taglétszámot. A NAK 2019-ben lett tagja az EUFRAS-nak. A szervezetet megbízható partnerként ismerik szerte Európában, és a GFRAS-ban is (Global Forum for Rural Advisory Services), tehát világviszonylatban is, munkáját elismerik a tanácsadás és innováció-támogatás területén.

Az éves jelentést Ulrich Ryser (Agridea, Svájc), az EUFRAS igazgatótanácsának tagja ismertette. Előadásában elmondta, hogy a H2020-as projektek 2022-ben is kiemelt szerepet játszottak a network működésében. Kiemelt projektek: Nefertiti, EU-FarmBook, i2Connect, ClimateSmartAdvisors.

Forrás: EUFRAS közgyűlés (2023)

A közgyűlésen elhangzott, hogy az EUFRAS találkozókon a küldöttek, a tudásátadással foglalkozók (AKIS szereplők) látásmódot, jó gyakorlatokat ismernek meg és osztanak meg egymás között, ill. a különböző disszeminációs csatornákon keresztül. Továbbá a találkozókon az európai szakmai kollégákkal kapcsolatokat teremtenek-, információt osztanak meg-, és inspirációt kapnak egymástól. Az utóbbi években az EUFRAS keresett partnerré vált a tanácsadói vonatkozású EU-s projekteknek. Az általában 20-70 projektpartnerből álló konzorciumok az EUFRAS szerepét elsősorban közvetítőként, disszeminátorként határozzák meg, ill. a projekteredmények hosszú távú megőrzésében látják kulcsfontosságú szerepét. (Olykor egy-egy projekt a forrásfelhasználásáig működött, a jövőben az a cél, hogy a létrehozott eredmények hosszútávon megmaradjanak, felhasználhatóak-, és minden szereplő számára elérhetőek legyenek). Az EUFRAS hálózat segítségével a mezőgazdasági tanácsadókat az innováció és a tudáscsere megkerülhetetlen szereplőivé váltak, nélkülük az uniós projektek továbbra is kizárólag olyan kutatásokon alapulnának, amelyek részben távol állnak a gyakorlattól. Mostanra az EUFRAS 50 partnerszervezetével elérte a kritikus tömeget, és az EU Bizottság Mezőgazdasági Főigazgatósága (DG-AGRI) felajánlotta az EUFRAS-nak, hogy helyet kapjon a Közös Agrárpolitika - Civil Párbeszéd Csoportban (CAP-CDG).

Az EUFRAS fő tevékenységei

Az EUFRAS fő tevékenységei

 • Konferenciák és hálózati találkozók szervezése (pl. Hálózatépítés a belgiumi Leuvenben , Nemzetközi konferencia Lugóban)
 • A vidéki tanácsadó szolgálatok érdekeinek képviselete (pl. állásfoglalás)
 • A vidéki tanácsadók képzése (CECRA tanácsadói módszertani tanfolyamok, CECRA oktatók képzése, CECRA tréning magyar fiatal szaktanácsadók részvételével)
 • Fiatalok EUFRAS képzési és mentorálási programja (YPARD)
 • Tanácsadócsere (vannak országok, ahol alacsony a tanácsadók létszáma)
 • Fórum az uniós projektek számára (Projekt- és innovációt-támogató szolgáltatás; Konzorciumi partnerek egyeztetése uniós projektekhez (pl. i2connect, FairShare, Attractiss, modernAKIS, EU-Farmbook, Nefertiti, EUREKA, EURAKNOS, stb.)
 • A vidéki tanácsadási szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi uniós projektre vonatkozó naprakész információkat és linkeket tartalmazó honlapok működtetése (EUFRAS, https://www.eufras.eu/)

Az EUFRAS hálózat legutóbbi, 2022 szeptemberében a belgiumi Leuvenben (NAK cikk) tartott ülése óta a következő mezőgazdasági tanácsadó szolgálatok csatlakoztak az hálózathoz:

 • Maaelu Teadmuskekus, ami Észtország Vidékfejlesztési-, Kutatási és Tudásátadási Központ (METK). A METK egy olyan új szervezet, amely az észtországi AKIS fő szereplőit képviseli, egyesíti.
 • Hushållningssällskapet, a svédországi Vidékfejlesztési és Mezőgazdasági Egyesület. Talán kevesen tudják, hogy Svédországban a tanácsadási szoltáltatásnak immár 200 éves hagyománya van. A Hushållningssällskapet tehát a világ egyik legrégebbi mezőgazdasági tanácsadó szolgálata.
 • Holland Mezőgazdasági Tanácsadók Szövetsége (vab - Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs), ami 600 taggal működő tanácsadói hálózat. A szervezet egy olyan továbbképzési tanúsítványt dolgozott ki, amelyben a tanácsadók 4 éves személyes fejlődési célt tűznek ki maguk elé, és ez alapján állítják össze továbbképzéseiket.

A közgyűlést követően az észt Mezőgazdasági Szaktanácsadási Szolgálat, a Maaelu Endendamise Sihtasatus (MES) került bemutatásra. Erről egy másik cikkünkben adunk hírt.

Jakab Ágnes, NAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám