Szakmai információk és anyagok

Megjelent a "WiseFarmer: Gazdálkodók generációinak összekapcsolása a digitális korban" multiaktoros/töbszereplős projekt kézikönyve, valamint egy 3 perces kisfilm, amely magyar feliratozással is elérhető.

 A videó elérhető itt ITT, amely alapján gyorsan képet kaphatunk a projekt tevékenységeiről, eredményeiről, és a további információs forrásokról.

A projekt célja egy olyan tanulási módszer kialakítása volt, amely során a célcsoportot képező egyéni és családi gazdálkodók egyaránt fejleszthették a digitális eszközök használatára vonatkozó kompetenciáikat, termelési készségeiket és vállalkozói képességeiket.

A programban a digitális jártassággal rendelkező mezőgazdasági csoportok (jellemzően a fiatalabb generáció), és a termelési tapasztalatokkal bíró, a helyi sajátosságokat jobban ismerő (többnyire az idősebb korcsoportba tartozó) gazdák közösen vettek részt. Ez a két célcsoport úgy nevezett mentor párokat alkotva, a valós élethelyzetekből merített problémamegoldás-orientált feladatok elvégzésével a tanulási folyamatban együttműködve, egymást támogatva, az agrár-szaktanácsadók segítségével oldották meg az adott problémákat.

Forrás: GAK – Dr. Papócsi László

 

A WiseFarmer (Bölcs Gazda) elnevezés egyrészt utal a kis- és családi gazdálkodásban meghatározó jelentőségű személyes szempontok (helyi tapasztalat, gyakorlati tudás, hagyomány, szokás, kultúra, attitűd, szociális helyzet, családi körülmény, stb) kiemelt figyelembevételére; másrészt a Smart Farming-ot egy lépéssel "meghaladva" olyan digitális eszközök, alkalmazások felhasználására, amelynek célja nem kizárólag a gazdasági profit, hanem a kisgazdálkodói kontextusban értelmezendő tágabb, összetettebb, fenntarthatóbb, a fent említett szempontoknak megfelelő eredmények elérése is. A projekt honlapja elérhető ITT.

A két éven keresztül futó projekt a GAK Nonprofit Kft kezdeményezésére és vezetésével valósult meg, a konzorciumban 5 ország és 7 partner szervezet vett részt (GAK és Széchenyi István Egyetem (SZE) - Magyarország; Dél-Kelet Európai Agrárszaktanácsadási Hálózat (SEASN) - Horvátország; Athéni Agráregyetem (AUA) - Görögország; Nemzeti Agrárszaktanácsadási Intézet (IPN) - Szerbia; Bánáti Agráregyetem (BUAS) - Románia; WeAreNet NGO (WAN) – Szlovákia vettek részt. A projektet az EU Erasmus+ programja támogatta.

 

Készítette: Jakab Ágnes/NAK és Dr. Papócsi László/GAK

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • 1 ha alatti belterületi telkek mezőgazdasági művelésének igazolásaAz 1 hektár alatti, művelés alól kivett belterületi telkek szőlő, szántó, gyümölcsös, kert művelési ág szerinti megművelésének igazolása iránti kérelmek benyújtása elektronikus úton.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám