Szakképzés

Az Oktatási Hivatal a 2020/2021-es tanévtől kezdve minden évben megszervezi és lebonyolítja   az Országos Pályaorientációs vizsgálatot (mérést), amelynek keretében a nappali, iskolai rendszerű oktatásban tanuló nyolcadik osztályos általános iskolai diákoknak kötelező jelleggel egy pályaorientációs kérdőívet kell kitölteni.  A kérdőív a továbbtanulást megalapozó személyes tanulói készségeket, kompetenciákat vizsgálja, és idén 2022. szeptember 19. – 2022. október 10. közötti időszakban kell kitölteni az alábbi linkre kattintva:

https://merretovabb.oktatas.hu/

A 90 kérdésből álló kérdéssor megválaszolására 40 perc áll rendelkezésre.  A kérdések illeszkednek a tanulók életkori sajátosságaihoz, és felölelik az összes középiskolai továbbtanulási irányt, a gimnáziumot és 25 szakképzési ágazatot.  A kérdések egy-egy érdeklődési területre vagy kompetenciára vonatkoznak, az egyes ágazatok jellegzetességeit is figyelembe véve.

A kitöltés után azonnal megjelenik az eredmény, így azonnal kiderül kinek milyen továbbtanulási irány javasolt.  Mivel a kérdések megválaszolása önértékelésen alapul, az eredmény valójában inkább csak tájékoztató jellegű, csak iránymutatásra szolgál, a döntés akkor lesz reális, ha a tanuló kellő önismerettel rendelkezik.   

A kérdőív kitöltésére – a megadott időszakban – többször is van lehetőség.  A kitöltéséről az általános iskolák is tájékoztatást adnak, illetve vannak olyan iskolák, ahol egy előre meghatározott tanóra keretében válaszolják meg a diákok a kérdéssort.  Mivel a jogszabályok értelmében a kérdőív kitöltése a nyolcadik osztályos tanulók számára kötelező (a felnőttoktatásban tanulók kivételével) a kitöltés teljesítésének igazolása céljából minden tanuló kap az iskolájától egy mérési azonosítót, amelyet a kérdőív befejezését követően kell megadni, majd a „Beküldöm” gombra kattintva beküldeni.  A kérdőívet a mérési időszakon belül akármennyi alkalommal ki lehet tölteni, azonban az adott egyénhez tartozó mérési azonosító rögzítésére csak egyszer van lehetőség. A kérdésekre adott válaszok a kitöltés ideje alatt módosíthatóak, mindaddig amíg a kérdőív nincs lezárva.

 A kitöltött kérdőíveket a honlap nem tárolja, ezért érdemes azt lementeni, hogy a tanuló a későbbiekben megoszthassa a szüleivel, tanáraival, barátaival, illetve legyen lehetősége bármikor visszanézni azt.

További részletes tájékoztató a következő linken érhető el:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/palyaorientacio/orszagos_palyaorientacios_vizsgalat/lebonyolitas

 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Falugazdász iroda elérhetősége

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám