Szakképzés

A mesterképzés egy szakmai és pedagógiai módszertani, valamint vállalkozásvezetési ismereteket is tartalmazó képzés. Célja:  

 • a szakemberek szakmai fejlődésének segítése;  
 • az egzisztenciális életpálya modell és karrierlehetőség támogatása, 
 • a tanulóképzéshez és vállalkozásvezetéshez szükséges ismeretek elsajátításának biztosítása
 • a mindennapi vállalkozási gyakorlathoz szükséges szakmai, gazdasági, pénzügyi, vezetési, munkaügyi és jogi ismeretek megszerzésének támogatása. 

A hatályos szabályozás szerint a mesterképzések és az azt lezáró mestervizsgák szervezését a gazdasági kamarák végzik, a képzések és vizsgák külső partnerek bevonásával, felnőttképzés keretében, piaci alapon valósul meg. A NAK végzi a mesterszakmák tananyagainak kidolgozását, korszerűsítését a megvalósításba bevont partner felnőttképzők számára. A szakképzésért felelős miniszter 2021. június 18-án tette közzé az új struktúra szerint összeállított 15 db mesterszakma képzési és kimeneti követelményét. 

A mester cím a duális képzésben megvalósuló szakirányú oktatás feltételrendszeréhez is szorosan kapcsolódik. A feltételrendszert, illetve a duális képzőhelyen oktatókkal szemben támasztott követelményeket a szakképzésről szóló törvény és annak végrehajtásáról szóló kormányrendelet szabályozza.  A szabályozás értelmében, többek között feltétel, hogy az oktató: 

 • a duális képzőhely által vállalt szakmának megfelelő, államilag elismert, legalább középfokú szakirányú szakképzettséggel és legalább 5 éves, az érintett szakképzettségnek megfelelő szakmai gyakorlattal;
 • és kamarai gyakorlati oktatói vizsgával rendelkezzen.

A sikeres mestervizsga mentességet biztosít a kamarai gyakorlati oktatói vizsgakötelezettség alól! 

A szakképzésért felelős miniszter által közzétett képzési és kimeneti követelmények alapján az agrár ágazatban mesterképzést szervezni jelenleg az alábbi 15 szakmában van lehetőség

 1. Dísznövénytermesztő mester
 2. Zöldségtermesztő mester
 3. Gyümölcstermesztő mester
 4. Kertépítő mester
 5. Virágkötő mester
 6. Méhész mester
 7. Lovász mester
 8. Patkolókovács mester
 9. Mezőgazdasági gépész mester
 10. Pékmester
 11. Gyümölcspálinka-gyártó mester
 12. Hentesmester
 13. Sajtmester
 14. Szőlész-borász mester
 15. Sörmester

Mesterképzésre jelentkezhet, aki 

 • rendelkezik az adott mesterszakma képzési és kimeneti követelményben meghatározott államilag elismert szakképesítéssel, szakmai végzettséggel,
 • rendelkezik az adott mesterszakma képzési és kimeneti követelményben meghatározott idejű és minőségű szakmai gyakorlattal.

 

Mesterképzési igény esetén az egyes mesterszakmákra a NAK honlapján az alábbi linken keresztül lehet regisztrálni.: https://www.nak.hu/hatosagi-szakmai-ugyek/szakkepzes/47-mesterkepzes#regisztracio 

 

Címkék:

Kapcsolat

Nemzeti Agrárgazdasági Kamara

Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. (Bartók Udvar)

Adószám: 18399257-2-43

E-mail: ugyfelszolgalat@nak.hu

Zöld szám: +36 80 900 365

Személyes ügyfélfogadás

 

Ügyfélszolgálati irodák elérhetőségei

ŐSTERMELŐ, ŐCSG KERESŐ

Youtube

Facebook

LinkedIn

Instagram

X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
 • TagnyilvántartásTagnyilvántartásban szereplő adatok megtekintése, módosítás bejelentése.
 • Tagdíj ügyintézésTagdíjjal kapcsolatos ügyintézés, korrekciós felület, online fizetés, bizonylatok letöltése
 • Ügyfélszolgálati ügyekTagsággal, tagdíjjal kapcsolatos ügyek intézése, egyenleginformáció, illetve egyéb kérdések és kérések ami a tagságot érintik.
 • SzaktanácsadásSzaktanácsadói tevékenységgel kapcsolatos adatok megtekintése, módosítások kezdeményezése, akkreditált rendezvények listájának elérése.
 • Őstermelői/ ŐCSG nyilvántartással kapcsolatos ügyekAz őstermelők és az őstermelők családi gazdasága nyilvántartásba vételével, adatmódosítással, törléssel kapcsolatos ügyintézési elérhetőségek.
 • Családi mezőgazdasági társaságok nyilvántartásával kapcsolatos ügyintézésA családi mezőgazdasági társaságok minősítés kérelmezésének, adatmódosítás bejelentésének, minősítés törlésének ügyintézési elérhetősége.
 • Mezei őrszolgálatokElektronikus ügyintézés önkormányzatoknak a mezei őrszolgálatok nyilvántartásával és a fenntartásukhoz nyújtott állami hozzájárulás iránti kérelmek benyújtásához.
 • Duális képzőhelyek nyilvántartásba vételi kérelemA gazdálkodó szervezetek elektronikus úton is benyújthatják kérelmüket a duális képzőhelyek nyilvántartásába történő felvételükre.
 • Földművesek / Mezőgazdasági termelő szervezetekFöldműves nyilvántartásba vételhez igazolás kiállítása természetes személy esetében arról, hogy a természetes személy kérelmező a mezőgazdasági tevékenységet a kérelem benyújtását megelőző öt évből legalább három évben saját nevében és saját kockázatára folyamatosan folytatta, de az árbevétel - a három év alatt vagy ennek években meghatározott részében - azért maradt el, mert a mező-, erdőgazdasági célú beruházás még nem hasznosulhatott, illetőleg arról, hogy a szervezet legalább egy vezető tisztségviselője vagy a cégvezetője 3 éves üzemi gyakorlattal rendelkezik.
 • Kamarai meghatalmazásKamarai meghatalmazás létesítésének lehetősége az ügyfél számára elektronikus úton. A kamarai meghatalmazás alapján a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara eljárhat ügyfelei érdekében az agrártámogatásokkal kapcsolatos elektronikus ügyintézésben.
 • Okmányhitelesítés kérelemSzármazási bizonyítványok hitelesítése, kiadása, egyéb kereskedelmi dokumentumok láttamozása, valamint ezek nyilvántartása.
 • Szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzék pályázati űrlapjaPályázati lehetőség a szakmai ellenőrzési szakértői névjegyzékbe kerüléshez, az agrár duális képzőhelyek nyilvántartásba-vételénél szakértői feladatok ellátása érdekében.
 • Vizsgafelügyelői névjegyzékPályázat benyújtása a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által nyilvántartott viszgafelügyelői névjegyzékbe.
X

Válassza ki a kívánt ügyintézés típusát!

Felhívjunk tagjaink figyelmét, hogy ügyintéző felületünk átalakult. A részletekről érdeklődjön ITT.
X

E-ÜGYINTÉZÉS KAMARAI BELÉPÉS

...
Az e-Iroda felületre történő belépést követően tagságával és tagdíjával kapcsolatos ügyeket intézhet. Amennyiben szaktanácsadói tevékenységet végez, úgy a belépést követően tevékenységéhez kapcsolódó adatai is megjelennek.

Ha Ön még nem rendelkezik Kamarai nyilvántartási számmal, keresse fel ügyfélszolgálatunkat.

Hasznos tudnivalók az e-Iroda használatához


Lépjen be Kamarai nyilvántartási száma és jelszava megadásával!
Emlékezzen rám